SPk132 Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Nosková (přednášející)
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (cvičící)
Bc. Barbora Pavlíčková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk132/01: Pá 8. 10. 8:00–11:50 učebna 30, Pá 26. 11. 8:00–11:50 učebna 32, L. Jarkovská
Předpoklady
SPk126 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 && SP_BPp Bakalářská práce - Projekt || IV_BPp Bakalářská práce - Projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit nejčastěji používané výzkumné strategie ve speciální pedagogice se zaměřením na výzkum jednoho či několika málo subjektů pro využití v bakalářských pracích studentů speciální pedagogiky. Vzhledem k vysoké míře interindividuálních rozdílů mezi subjekty, která je dána jak jejich typicky velkou heterogenitou, tak často nízkým počtem srovnatelných subjektů, se ve speciálně pedagogické metodologii často využívá jak kvalitativních, tak smíšených nebo kvantitativních výzkumných strategií s nízkým počtem informantů, respondentů nebo subjektů. V rámci předmětu budou představeny základní náležitosti pro tvorbu případových studií, akčního výzkumu a experimentálních studií s vnitrosubjektovými plány s několika málo nebo pouze jedním subjektem výzkumu.
Výstupy z učení
Studenti porozumí možnostem aplikace výzkumných strategií s jedním nebo několika málo subjekty. Dokážou vysvětlit výhody a nevýhody tohoto přístupu. Studenti budou schopni vybrat vhodnou výzkumnou strategii a připravit projekt výzkumu pro svou bakalářskou práci.
Osnova
  • 1. Výzkum s malým počtem subjektů nebo jedním subjektem (N1) – možnosti využití 2. Využití N1 výzkumných strategií v kvalitativním výzkumu 3. Využití N1 výzkumných strategií v kvantitativním výzkumu 4. Využití N1 výzkumných strategií ve smíšeném výzkumu 5. Případové studie - koncipování projektu případové studie; výběr zkoumaných subjektů, jevů a institucí; sběr dat; 6. Případová studie - analýzu dat; interpretování získaných výsledků; možnosti zobecňování získaných výsledků; sepisování a zveřejňování případové studie. 7. Akční výzkum s nízkým N 8. Experiment s nízkým N – možnosti využití vnitrosubjektového designu 9. Validita a reliabilita vnitrosubjektového designu 10. Vnitrosubjektové designy využívané ve speciální pedagogice
Literatura
    povinná literatura
  • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017, 372 stran. ISBN 9788026211921. info
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010, 255 s. ISBN 9788073678159. URL info
    doporučená literatura
  • YIN, Robert K. Case study research and applications: Design and methods. SAGE Publications, 2017.
  • ODOM, Samuel L., et al. Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Exceptional children, 2005, 71.2: 137-148.
  • MERTENS, Donna M. a John A. MCLAUGHLIN. Research and evaluation methods in special education. Thousand Oaks: Corwin Press, 2004, xiv, 275. ISBN 0761946535. info
Výukové metody
Seminář, praktický nácvik kroků při vytváření výzkumného projektu
Metody hodnocení
Zpracování projektu výzkumu s jedním subjektem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023.