F0HS1_FAF Hodnocení práce školitelem

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Matej Adámik, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc. (cvičící)
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. (cvičící)
Ing. Martina Čubová Urbanová, PhD. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA (cvičící)
PharmDr. Jan Elbl, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. (cvičící)
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. (cvičící)
PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Peter Scheer, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Karel Vašut, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Farmaceutická fakulta
Kontaktní osoba: Markéta Koželouhová
Dodavatelské pracoviště: Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Znalosti základního oboru dle konkrétního doktorského studijního programu a na něj navazujících oborů příbuzných.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Práce na disertačním projektu a příprava disertační práce a publikačních výstupů. Sběr dat a/nebo experimentální práce, zpracování výsledků, statistické hodnocení, studium relevantní literatury dle zadání disertačního projektu s ohledem na zvyklosti v daném vědním oboru.
Výstupy z učení
Student je schopen přípravy vlastní disertační práce.
Osnova
  • Osnova předmětu je specifická pro každý doktorský studijní program, obecné schéma je:
  • - rozpracování zadání disertačního projektu
  • - plánování práce na disertačním projektu
  • - studium odborné literatury
  • - rozpracování designu disertačního projektu
  • - optimalizace a validace metodických přístupů
  • - analýza dat
  • - interpretace výsledků a jejich diskuze
Výukové metody
Prezentace práce na disertačním projektu školiteli, pravidelné konzultace ke studiu odborné literury, plánu práce, metodice, získaným výsledkům, jejich analýza a diskuze nad jejich interpretací.
Metody hodnocení
Hodnocena je aktivita studenta/tky při zpracování disertačního projektu, schopnost spolupráce, kvalita a kvantita práce na projektu a progres při zpracování disertační práce. Udělení zápočtu školitelem jednou za akademický rok.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/F0HS1_FAF