ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 C33
Předpoklady
! PROGRAM ( B - JA_ ) || ( PROGRAM ( B - JA_ ) && ( ARTS002 Přístupy k poznání jazyka ) || ( ARTS003 Současná kultura ) || ( ARTS005 Život v kyberprostoru ) || ( ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu ) || ( ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší ) || ( ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse ) || ( ARTS015 Mezi kulturou a přírodou ) || ( ARTS016 Literární život univerzit ) || ( ARTS017 Život po smrti v evrop. umění ) || ( ARTS018 ) || ( ARTS019 Shakespeare a povaha lásky ) || ( ARTS020 Digitální humanitní vědy ) || ( ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Pracovní znalost anglického jazyka (schopnost interpretovat psaný a mluvený text v angličtině).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 145/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty Filozofické fakulty do humanitních věd z perspektivy jednoho z nejvýraznějších interdisciplinárních proudů současnosti, tzv. kognitivních věd. Kognice a její poznávání je výchozím bodem obsahu kurzu. Student získá představu o přístupu a zkoumání lidské mysli v kognitivní psychologii, o kognitivně orientovaných přístupech ke zkoumání jazyka, o možnostech zkoumání kultur a mezikulturní komunikace z perspektivy kognitivních věd, o aplikaci kognitivních věd na politický diskurs a o možnostech zkoumání divadla a dalších performativních umění z hlediska kognitivní teatrologie. Jednotlivé přednášky jsou konstruovány tak, aby postupně rozšiřovaly záběr kognitivních věd od pojetí mysli, přes lexikální význam v jazyce, zkoumání větších jazykových celků (vět a textů), až po největší kulturní produkty, jako je umělecké dílo či politický diskurs. Poznatky získané v tomto kurzu mohou studenti dále rozvíjet ve studiu na Filozofické fakultě, bez ohledu na konkrétní studijní program.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat kognitivní psychologii v rámci psychologie;
- popsat kognitivně-psychologický výzkum na konkrétním příkladu;
- rozlišit přístupy ke zkoumání jazyka a mysli z perspektivy tzv. "1. generace kognitivních věd" a tzv. "2. generace kognitivních věd";
- identifikovat metaforický výraz a analyzovat jej z perspektivy tzv. teorie konceptuální metafory;
- představit základní pojmy kognitivní gramatiky;
- definovat základní východiska konstrukčních přístupů ke gramatice (v perspektivě kognitivní lingvistiky);
- shrnout výhody a omezení kontrastivních korpusových výzkumů;
- aplikovat východiska kognitivních věd na přístupy ke zkoumání kultury;
- syntetizovat poznatky kognitivních věd s audio-vizuálním uměním;
- analyzovat společenský diskurs z perspektivy kognitivní lingvistiky.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina, seznámení s obsahem a strukturou kurzu
 • 2. Kognitivní psychologie a její pozice v rámci psychologie
 • 3. Kognitivní psychologie a empirický výzkum
 • 4. Kognitivní lingvistika a historický vývoj přístupů ke zkoumání jazyka a mysli
 • 5. Kognitivní přístupy k významu v jazyce I
 • 6. Kognitivní přístupy k významu v jazyce II
 • 7. Kognitivní přístupy k jazykové a kulturní diverzitě I (anglicky)
 • 8. Kognitivní přístupy k jazykové a kulturní diverzitě II (anglicky)
 • 9. Kognitivní přístupy k divadelnímu a performančnímu umění I
 • 10. Kognitivní přístupy k divadelnímu a performančnímu umění II
 • 11. Kognitivní přístupy k diskursu v politice a společnosti
 • 12. Závěrečná zkouška
Literatura
  doporučená literatura
 • HILPERT, Martin. Construction grammar and its application to English. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. xii, 220. ISBN 9780748675845. info
 • LAKOFF, George. The political mind : a cognitive scientist's guide to your brain and its politics. Ed. with new preface. New York: Penguin Books, 2009. xxi, 292. ISBN 9780143115687. info
 • The cognitive linguistics reader. Edited by Vyvyan Evans - Benjamin K. Bergen - Jörg Zinken. 1st pub. London: Equinox, 2007. xiv, 974. ISBN 9781845531096. info
 • The Oxford handbook of cognitive linguistics. Edited by Dirk Geeraerts - Hubert Cuyckens. Oxford: Oxford University Press, 2007. xxx, 1334. ISBN 9780199738632. info
Výukové metody
Přednášky, audiovizuální prezentace, samostatná práce s texty (všechny základní studijní materiály jsou poskytovány prostřednictvím ISu).
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test: Volba správné odpovědi ze seznamu čtyř možností. Prezence na hodinách není vyžadována/ověřována.
Informace učitele
Hodiny č. 1-6 a 9-11 se odehrávají v češtině. Hodiny č. 7 a 8 se odehrávají v angličtině. Závěrečný test je částečně česky, částečně anglicky.
Kurz je realizován v kooperaci následujících pracovišť:
Psychologický ústav FF MU
Seminář japonských studií FF MU
Seminář čínských studií FF MU
Katedra divadelních studií FF MU
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ARTS001