ARTS004 Homér a evropská literatura

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.13
Předpoklady
! PROGRAM ( B - KR_ )||( PROGRAM ( B - KR_ )&&( ARTS001 Úvod do kognitivních věd )||( ARTS002 Přístupy k poznání jazyka )||( ARTS003 Současná kultura )||( ARTS005 Život v kyberprostoru )||( ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? )||( ARTS007 Nobelova cena )||( ARTS008 Argumentace a logika )||( ARTS009 ABC češtiny )||( ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší )||( ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse )||( ARTS012 Kulturní konstrukce jinakosti )||( ARTS013 Slovanské areály )||( ARTS014 Jak číst světovou literaturu. )||( ARTS015 Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu )||( ARTS016 Literární život univerzit )||( ARTS017 Život po smrti v evrop. umění )||( ARTS018 )||( ARTS019 Shakespeare a povaha lásky ))
Žádné vstupní znalosti se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Eposy Ílias a Odysseia, připisované slepému řeckému básníku Homérovi, stojí na počátku evropské literatury a lze říci, že žádné jiné básnické dílo neovlivnilo tolik celosvětovou kulturu jako ony. Obě díla byla a jsou studnicemi motivů, typů postav i postupů ve všech literárních druzích i žánrech od starověku až po dnešní dobu a ovlivnila i řadu dalších uměleckých forem.
Kurz sestává z přednášek uvádějících do různých typů recepce homérských děl v různých prostředích i obdobích od antiky do středověku, s výhledem do moderní literatury i dalších uměleckých forem.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- dokáže podrobně prezentovat obsah Íliady a Odysseie;
- dokáže prezentovat současný převládající názor na vznik těchto děl;
- dokáže popsat vývoj recepce homérských eposů od antiky po středověk a zasadit ho do literárního kontextu;
- má povědomost o recepci homérských eposů v moderních literaturách;
- má povědomost o recepci homérských eposů i mimo literaturu;
- má povědomost o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Úvod;
 • 2. Ílias;
 • 3. Odysseia;
 • 4. Homér a staří Řekové;
 • 5. Homér a Římané I;
 • 6. Homér a Římané II;
 • 7. Homér a latinský středověk I;
 • 8. Homér a latinský středověk II;
 • 9. Homér a řecký středověk;
 • 10. Homér a čeština;
 • 11. Homér a moderní próza;
 • 12. Homér a moderní poezie;
 • 13. Homér a film;
Literatura
  povinná literatura
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. 12. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 598 s. ISBN 8086027252. info
 • HOMÉROS. Odysseia. Translated by Otmar Vaňorný. 16. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 451 s. ISBN 8086027260. info
 • EURÍPIDÉS. Trójanky a jiné tragédie [17531]. Praha: Svoboda, 1978. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge companion to Homer. Edited by R. L. Fowler. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xvii, 419. ISBN 0521012465. info
 • GRAZIOSI, Barbara. Inventing Homer : the early reception of epic. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xiii, 285. ISBN 0521809665. info
 • Homer, tragedy and beyond : essays in honour of P.E. Easterling. Edited by Felix Budelmann - Pantelis Michelakis - P. E. Easterling. London: Society for the Promotion of Hellenic Studies, 2001. xiii, 262. ISBN 0902984195. info
 • Homeric effects in Vergil's narrative. Edited by Philip R. Hardie - Alessandro Barchiesi, Translated by Ilaria Marchesi. Princeton: Princeton University Press, 2015. xvi, 193. ISBN 9780691161815. info
 • KIM, Lawrence Young. Homer between history and fiction in imperial Greek literature. First paperback edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. xi, 246. ISBN 9781107485297. info
 • POKORNÝ, Martin. Odezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův Odysseus. Vyd. 1. Praha: Jitro, 2008. 220 s. ISBN 9788086985077. info
 • Homer in the twentieth century : berween world literature and the western canon. Edited by Barbara Graziosi - Emily Greenwood. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 2010. xiii, 322. ISBN 9780199591312. info
 • SOLOMON, Jon. The ancient world in the cinema. Rev. and expanded ed. New Haven: Yale University Press, 2001. xix, 364. ISBN 0300083378. info
Výukové metody
Přednáška; kurz podpořen e-learningem (studenti do něj budou zapsáni automaticky na začátku semestru); intenzivní samostatná četba.
Metody hodnocení
Test. Minimální podmínkou úspěšného absolvování předmětu je splnit test alespoň na 60 %. Test je typu "multiple choice" a obsahuje i otázky s více možnými odpověďmi. Za špatně zodpovězenou a nezodpovězenou otázku se udělují záporné body.
K závěrečnému testu budou připuštěni pouze studenti, kteří úspěšně absolvují alespoň osm průběžných testů v podpůrném e-learningovém kurzu. Tyto testy jsou přístupny vždy tři týdny poté, co proběhne příslušná přednáška, a záleží pouze na studentovi, aby je včas absolvoval.
Informace učitele
Poznámky k literatuře
Íliadu i Odysseiu lze přečíst v libovolném překladu, výše uvedené překlady slouží pouze jako příklad možného textu.
Z knihy Trójanky a jiné tragédie si zvolte jednu libovolnou hru (s výjimkou Médeie).
Další primární i sekundární literatura bude průběžně zadávána v podpůrném e-learningovém kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.