BA_L3_dril Litevština 3 - dril

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
Vitalija Čiukšyte (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Křivánková
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 J21
Předpoklady
NOW ( BA_L3 Litevština 3 )
Je nutno mít absolvované předměty BA_L2 a BA_L2_dril. Zároveň s tímto kurzem (BA_L3_dril) je nutno navštěvovat základní kurz BA_L3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu intensivního cvičení se prohlubují a intensivně procvičují znalosti, získané na seminářích praktické litevštiny (BA_L3). V druhém ročníku se v seminářích intensivního cvičení zaměřujeme především na komunikační kompetenci (rozšiřování slovní zásoby) a automatizaci gramatických souvislostí (soustavné procvičování skloňovacích, časovacích aj., vzorů s cílem automatizace jejich použití v mluveném projevu).
Výstupy z učení
Student bude schopen:
komunikovat na daná témata;
orientovat se v probrané gramatice;
pasivně používat vybrané participiální konstrukce.
Osnova
 • Intonační průběh litevské fráze.
 • Automatizace užívání nominálních syntagmat
 • Automatizace užívání slovesných syntagmat
 • Ekvivalence participiálních konstrukcí a konstrukcí s vedlejší větou
Literatura
 • E. Jakaitiene, Lietuviškai apie Lietuva, Vilnius 1999
 • DŽEŽULSKIENĖ, Judita. Lietuvių kalba kitakalbiams : vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2005. 167 s. ISBN 9955097876. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 286 s. ISBN 9986453984. info
 • LYBERIS, Antanas. Sinonimu žodynas. 2-asis patais. leid. Vilnius: Lietuviu kalbos instituto leidykla, 2002. xiv, 582 s. ISBN 9986-668-32-8. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
Výukové metody
semináře, diskuse, domácí úlohy, četba, drilování.
Metody hodnocení
Během semestru: jeden překlad z litevštiny, jeden překlad do litevštiny. Závěrečné hodnocení: pohovor v litevštině a písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_L3_dril