DSMB04 Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! DSMgrB04 Barbarské státy I
Alespoň základní znalost latiny (pro seminář).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání komplexního přehledu o složitém vývoji západní Evropy v době přechodu mezi antickým a středověkým obdobím.
Nabytí schopnosti samostatného metodologického uvažování o vývoji raně středověkých států.
Výstupy z učení
- Orientace ve složitém období přechodu od antiky ke středověku;
- získání metodologie pro historickou kategorii "barbarská království";
- schopnost posoudit míru destruktivního a konstruktivního působení "barbarů" za doby velkého stěhování národů.
Osnova
 • 1) Základní definice barbarských států, jejich obecné charakteristiky.
 • 2) Vývoj vlády a společnosti u Germánů od doby Tacitovy po dobu velkého stěhování národů.
 • 3) Staré germánské náboženství.
 • 4) Hlavní prameny k vývoji "barbarských království".
 • 5) Usídlení Vizigótů podle principu hospitality.
 • 6) Toulouské království; Toledské království v 6. století.
 • 7) Toledské království v 7. století.
 • 8) Ostrogóti od r. 488, společnost království Theodericha Velikého, antické dědictví v tomto království. Jeho mezinárodní politika.
 • 9) Vývoj ostrogótského království po smrt Theodericha Velikého.
 • 10) Vandalové a Románi v severní Africe.
 • 11) Míra romanizace Vandalů.
 • 12) Attilova říše jako "barbarské" království?
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Bič boží-sakrální král. In Bořivoj, Marek. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Vyd. 1. Praha: Jednota klasických filologů, 2013. s. 195-204. ISBN 978-80-904945-2-7. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070215062. info
 • HEATHER, P. J. Gótové. Translated by Lubomír Košnar - Jiří Ohlídal - Petr Prokeš. Praha: Lidové noviny, 2002. 408 s. ISBN 8071061999. info
  doporučená literatura
 • B. BYSTRICKÝ. Sťahovanie národov (454-568). Bratislava: Pro historia 2009.
 • JOnes, A. H. M.- Martindale J. R. Prosopography of the Late Roman Empire I a II. Cambridge 1980..
 • Wolfram, Herwig. Die Goten. München: C. H. Beck 1980
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Patroni Evropy a vizigótský biskup Vulfila. In Anton Lisnik, Katarína Greňová, Marián Ambrozy, Iveta Franzenová. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svět 2013. I. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. s. 38-45. ISBN 978-80-561-0030-1. info
 • BABIC, Marek. Od antiky k stredoveku : dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284-476. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 331 s. ISBN 9788073252021. info
 • Die Völkerwanderung : Europa zwischen Antike und Mittelalter. Edited by Matthias Knaut - Dieter Quast. Stuttgart: Theiss, 2005. 104 s. ISBN 380621574X. info
 • Vandals, Romans and Berbers : new perspectives on late antique North Africa. Edited by A. H. Merrills. Hants: Ashgate, 2004. xv, 347. ISBN 9780754641452. info
 • POHL, Walter. Die Völkerwanderung : Eroberung und Integration. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2002. 266 s. ISBN 3170155660. info
 • EBEL-ZEPEZAUER, Wolfgang. Studien zur Archäologie der Westgoten vom 5.-7. Jh. n. Chr. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2000. vii, 365. ISBN 3805324693. info
 • KADEČKOVÁ, Helena. Soumrak bohů : severské mýty a báje. Illustrated by Klára Folvarská-Roseová. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1998. 234 s. ISBN 8085974983. info
 • PALOL, Pedro de a Gisela RIPOLL. Die Goten : Geschichte und Kunst in Westeuropa. Stuttgart: Belser, 1990. 302 stran. ISBN 3763017429. info
 • DIESNER, Hans-Joachim. The great migration. Leipzig: Edition Leipzig, 1978. 255 s. : f. info
 • MAENCHEN-HELFEN, J. Otto. The world of the Huns : studies in their history and culture. Edited by Max Knight. Berkeley: University of California press, 1973. xxvii, 602. ISBN 520015967. info
 • DIESNER, Hans-Joachim. Das Vandalenreich : Aufstieg und Untergang. Leipzig: Koehler & Amelang, 1966. 167 s. info
 • WERNER, Joachim. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. A., Textteil. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1956. vi, 138 s. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Germania. Edited by Eugen Fehrle, Translated by Eugen Fehrle. München: J.F. Lehmanns Verlag, 1944. info
 • Vulfila, oder, Die gotische Bibel : mit dem entsprechenden griechischen text und mit kritischem und erklärenden Commentar nebst dem Kalender, der Skeireins und den gotischen Urkunden : Bible (Unif.). Edited by Ernst Bernhardt. Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1875. lxix, 654. info
  neurčeno
 • Bloockley, R. C. East Roman foreign Policy. New York 1992.
 • Von Augustus bis Attila : Leben am ungarischen Donaulimes. Stuttgart: Theiss, 2000. 131 stran. ISBN 3806215413. info
Výukové metody
Přednášky; četba a analýza textů v semináři.
Metody hodnocení
aktivní účast v hodinách, vypracování referátu, písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.