FAVBPa010 Úvod do studia filmu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
4/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Krátký (přednášející)
Garance
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16:00–20:40 C34
Předpoklady
SEMESTR ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přednáška je určena pouze studentům prvního ročníku.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je strukturována jako úvod do rozboru filmu jako umělecké formy coby dynamického systému, a to systému narativního a nenarativního. Zaměří se převážně na systém narativního filmu, coby
(a) osnovu vyprávění, proces vyprávění, aranžmá fikčního světa a dynamiku fikčního světa, stejně jako
(b) stylistický systém na straně druhé. Tvorba i analýza filmu je přitom pojímána jako proces řešení problémů, uměleckých na straně filmařů a výzkumných na straně analytiků.
Přednáška je základem pro porozumění filmovému dílu, procesu filmové tvorby i možností systémové filmové analýzy, přičemž rozvíjí myšlenkovou tradici ruského formalismu, českého strukturalismu, neo/formalistických teorií filmu a historické poetiky filmu.
Výstupy z učení
Student si absolvováním přednášky osvojí:
- základní nástroje členění kinematografie jako estetického fenoménu, který vychází z konkrétní filmařské praxe;
- základní nástroje systémového rozboru filmového díla jako umělecké formy;
- nástroje k zevrubné dostředivé analýze narativního díla jak vzhledem k konkrétním aspektům jeho výstavby (vyprávění, fikční svět, stylová konstrukce), tak vzhledem k jejich vzájemným funkčním vztahům;
- nástroje k odstředivé analýze narativního díla vzhledem k širším souvislostem výrobní praxe, žánru či tradice;
- schopnost číst a strukturovat odborný text.
Osnova
 • - Filmová forma
 • - Filmové vyprávění
 • - Fikční svět
 • - Filmový styl
 • - Filmová výroba, rozmanité tradice filmové praxe, způsoby klasifikace filmů
Literatura
  povinná literatura
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0. Munishop info
 • BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu : úvod do studia formy a stylu. Translated by Petra Dominková - Jan Hanzlík - Václav Kofroň. 1. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011. 639 stran. ISBN 9788073312176. info
Výukové metody
Přednášky, domácí četba, průběžné testování.
Metody hodnocení
Povinné průběžné testy během semestru s nejméně 55% úspěšností, přičemž jejich úspěšné absolvování je podmínkou připuštění závěrečné k ústní zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/FAVBPa010