FAVBPa100 Úvod do metodologie historického výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Lengálová (pomocník)
Garance
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 C34, kromě St 17. 4.
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Kurz je nutno absolvovat v 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do metodologie a praxe historického výzkumu.
Klíčové zdroje a instituce.
Základy práce s literaturou a prameny.
Součást soustavy metodologických předmětů zaměřených na systematickou přípravu k samostatné badatelské činnosti a k realizaci bakalářského projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Pracovat s citacemi a parafrázemi
Orientovat se v klíčových průmyslových a archivních institucích českého filmového a audiovizuálního průmyslu.
Využívat archivních institucí a zdrojů.
Pracovat s elektronickými databázemi
Provádět filmografickou, bibliografickou a faktografickou rešerši.
Ovládat náležitosti zvukového záznamu a jeho využití při vlastním výzkumu
Osnova
 • Jednotlivé přednášky budou řešit čtyři hlavní tematické okruhy:
 • - Formální pravidla a citace
 • - Sekundární literatura a databáze
 • - Archivní výzkum
 • - Orální historie a práce se zvukovým záznamem.
 • Součástí předmětu je exkurze do Národního filmového archivu.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/prvodce-databzemi-pro-studenty-stavu-filmu-a-audiovizuln-kultury
 • http://library.muni.cz/ezdroje/
 • http://www.nfa.cz/
 • Iluminace, 16, 2004, č. 1 (Historiografie a film)
  doporučená literatura
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 9788072851454. info
 • STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 stran. ISBN 9788087271872. info
 • DAVID, Ivan. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 9788090608900. info
Výukové metody
Série lekcí rozdělených do tematických bloků.
Každý z bloků bude zakončený buď testem nebo samostatným úkolem či rešerší. Účastníci semináře budou pravidelně seznamováni s nejčastějšími chybami a nedostatky, aby se předešlo jejich dalšímu výskytu. Ve dvou případech dostanou osobní zpětnou vazbu.
Metody hodnocení
Během semestru studenti musí absolvovat test a vypracovat tři samostatné úkoly, které ověří jejich obeznámení se a porozumění formálním pravidlům, schopnost archivní a bibliografické rešerše a práci se zvukovým záznamem.
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit všechny zadané úkoly/testy.
Informace učitele
Dále viz studijní materiály.
For further details see study materials.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/FAVBPa100