FAVBPa110 Paradigmata filmovědného výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se soustřeďuje na systematickou přípravu studentů ke kladení a zodpovídání výzkumných otázek, a to jak všeobecně při navrhování badatelského projektu, tak v rámci určitých paradigmat filmovědného výzkumu.
Pro tyto účely budou posluchači vybaveni příslušnými metodologickými nástroji, jejich užitečnost si otestují v bezprostřední realizaci „cvičného“ výzkumu.
Cíle předmětu představuje: zajištění diferenciace a specializace výuky, nácvik formulování a realizace výzkumných projektů, zkvalitnění a rozšíření kompetencí studentů, příprava na realizaci stylisticky, heuristicky a analyticky kvalitní absolventské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- zhodnotit metodologickou náročnost a specifičnost výzkumných témat z různých oblastí dějin kinematografie,
- orientovat se v základní teoretické a metodologické literatuře k prezentovaným výzkumným oblastem,
- připravit výzkumný projekt z oblasti kulturních, estetických a hospodářských dějin kinematografie.
Osnova
 • Studenti budou během semestru vždy na ploše tří výukových bloků seznámeni s širším portfoliem výzkumných přístupů: kulturní dějiny kinematografie, hospodářské dějiny kinematografie, dějiny filmového stylu a dějiny recepce.
 • Tyto oblasti výzkumu budou postupně představeny pedagogy (Radomír D. Kokeš, Pavel Skopal, Michal Večeřa), kteří se zaměřují na hospodářské, kulturní a estetické dějiny. Výuka bude přitom probíhat v rámci jednotlivých výzkumných přístupů trojfázově: (a) metodická příprava, (b) realizace "cvičného" výzkumu podle zadaných parametrů odpovídajících vzorovému, tj. již publikovanému výzkumu, (c) komparace výsledků "cvičného" výzkumu se vzorovým výzkumem.
 • Zvýší se tak u studentů schopnost formulování a efektivizace práce při řešení výzkumného problému, rozšíří se jejich metodologické kompetence a napomůže se standardizaci úrovně akademického psaní při formulování záměrů a výstupů výzkumu.
Literatura
  doporučená literatura
 • ALLEN, Robert C. a Douglas GOMERY. Film History: Theory and Practice. McGraw - Hill, 1985. info
 • BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011
 • STAIGER, Janet: Media Reception Studies. New York: NY University Press, 2005
 • Explorations in New Cinema History. Edited by Richard Maltby, Daniel Biltereyst, Philippe Meers. Oxford: Wiley Blackwell, 2011.
 • BORDWELL, David. Poetics of cinema. New York: Routledge, 2008. xii, 499. ISBN 9780415977784. info
 • Understanding media economics. Edited by Gillian Doyle. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2002. vii, 184 p. ISBN 076196875X. info
  neurčeno
 • další literatura bude zadána v průběhu kursu
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Edited by Felix Vodička - Květoslav Chvatík. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. URL info
Výukové metody
1) Přednáška: teoretická příprava ve formě metodologické propedeutiky
2) Domácí studium předepsané literatury
3) Seminář: diskuze nad předepsanou literaturou, zadání cvičného projektového výzkumu, realizovaného pomocí poskytnutých metodologických nástrojů a v souladu s předepsanými parametry
4) Domácí vypracování a odevzdání zadaného projektového úkolu
5) Seminář: komparace výsledků cvičného výzkumného projektu se zpětně poskytnutnou podobou vzorového výzkumu

Seminární práce bude probíhat v rámci počtově omezených seminárních skupin, což posiluje didaktický efekt, protože vyučujícímu se umožňuje soustřeďovat na konkrétní problémy, s nimiž se jednotliví studenti potýkali.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení se bude odvíjet od celkového součtu bodů udělovaných vyučujícími jednotlivých okruhů, a to na základě různorodých parametrů:
(a) práce se zadanou literaturou,
(b) schopnost kritického uvažování nad probíranou látkou v hodině,
(c) zpracování cvičného projektového výzkumu,
(d) schopnost kritického zhodnocení vlastní práce v komparaci se vzorovým výzkumem.
Informace učitele
Výuka kursu bude podporována pomocí ELF.

Course will be supported by ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno k absolvování ve 3. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/FAVBPa110