FAVBPa130 Diplomový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Bochinová (cvičící)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Daniel Krátký (cvičící)
Mgr. Veronika Lengálová (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terézia Porubčanská (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Stuchlíková (cvičící)
Mgr. Kateřina Šardická (cvičící)
Mgr. Kateřina Šrámková (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVBPa120 Bakalářský projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 5. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava pracovní verze bakalářské diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu zpracovánu pracovní verzi bakalářské diplomové práce.
Osnova
  • Archivní bádání, studium literatury, analýzy, ověřování, tvorba textu diplomové práce.
Literatura
    neurčeno
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Student odevzdá na konci semestru do odevzdávárny předmětu pracovní verzi bakalářské práce a obdrží její hodnocení.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.