FAVBPa140 Diplomový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Bochinová (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Stuchlíková (cvičící)
Mgr. Kateřina Šrámková (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Veinhauer (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVBPa130 Diplomový seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 6. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je dokončení definitivní verze bakalářské diplomové práce.
Výstupy z učení
V průběhu kursu odevzdá student definitivní verzi bakalářské diplomové práce. Podmínkou ukončení předmětu je vložení finální verze práce do odevzdávárny.
Osnova
  • Závěrečná korektura textu bakalářské diplomové práce. Doplnění příloh.
Literatura
    povinná literatura
  • BECKER, Howard. Writing for Social Scientists. How to Start & Finish Your Thesis, Book, Or Article. Chicago - London: The University of Chicago Press, 2008.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Známka zhodnotí kvalitu výsledného textu bakalářské diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/FAVBPa140