FAVBPa140 Diplomový seminář II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Bochinová (cvičící)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Daniel Krátký (cvičící)
Mgr. Veronika Lengálová (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Stuchlíková (cvičící)
Mgr. Kateřina Šardická (cvičící)
Mgr. Kateřina Šrámková (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVBPa130 Diplomový seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 6. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je dokončení definitivní verze bakalářské diplomové práce.
Výstupy z učení
V průběhu kursu odevzdá student definitivní verzi magisterské diplomové práce. Podmínkou ukončení předmětu je vložení finální verze práce do odevzdávárny.
Osnova
  • Závěrečná korektura textu bakalářské diplomové práce. Doplnění příloh.
Literatura
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Známka zhodnotí kvalitu výsledného textu bakalářské diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.