FAVMPa010 Magisterský projekt I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 1. semestru studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
První z cyklu čtyř seminářů věnovaných postupné přípravě magisterské práce. Na konci prvních dvou seminářů (tedy po absolvování předmětů Magisterský projekt I a Magiterský projekt II) bude mít student zpracovaný výzkumný projekt, na němž bude v případě jednooborového či hlavního studia dále pracovat v navazujících diplomových seminářích. Pro posluchače vedlejšího studia bude projekt konečným výsledkem, při jeho zpracovávání však získá potřebné dovednosti pro své případné budoucí bádání.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude mít student zpracován projekt magisterské práce.
Osnova
 • Pracovní název magisterské diplomové práce.
 • Časoprostorové a kvantitativní vymezení zkoumaného problému.
 • Definice jádra problému.
 • Stav dosavadního poznání v dané oblasti.
 • Hypotetické závěry.
 • Segmentace práce.
 • Historický kontext.
 • Zdroje.
Literatura
 • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Seminární diskuze, konzultace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Hodnocení zpracovaného projektu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/FAVMPa010