HIAb05 Dějiny starověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 C33
Předpoklady
! OBOR ( DST ) && ! OBOR ( DEST ) && ! OBOR ( FBDSpJ ) && ! OBOR ( FBDSpV ) && ! OBOR ( FBDSpH ) && (! AEB_71 Dějiny starověku A ) && (! AEB_72 Dějiny starověku B ) && (! DSBcB36 Dějiny starověku I ) && (! DSBcB37 Dějiny starověku II ) && (! HIA104 Dějiny starověku ) && (! HIAK104 Dějiny starověku ) && (! HIAKb104 Dějiny starověku ) && (! KLBcA05 Dějiny starověkého světa I ) && (! KLBcA06 Dějiny starověkého světa II ) && (! LJBcA09 Dějiny antického světa I ) && (! LJBcA10 Dějiny antického světa II ) && (! MED03 Dějiny Středomoří I ) && (! MED04 Dějiny Středomoří II ) && ! NOWANY ( DSBcB36 Dějiny starověku I , DSBcB37 Dějiny starověku II , HIA104 Dějiny starověku , LJBcA09 Dějiny antického světa I , LJBcA10 Dějiny antického světa II , MED03 Dějiny Středomoří I , MED04 Dějiny Středomoří II , HIAK104 Dějiny starověku , HIAKb104 Dějiny starověku )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručné seznámení s civilizacemi starověkého světa, jejich vládou, společností, kulturou a jejich přínosem následujícím obdobím.
Výstupy z učení
- Student bude sto popsat podobu prvních států světa, analogie a rozdíly mezi nimi -Porozumí základům starověkého myšlení -Bude schopen popsat, co starověké civilizace přinesly Evropě a světu
Osnova
 • 1) Typy států a společností ve starověku, starověké písemné systémy 2) Civilizace starověkého Předního východu -- Mezopotámie (stát, vláda, společnost, náboženství, kultura) 3) Starověký Egypt (stát, vláda, společnost, náboženství, kultura) 4) Hebrejové: typ státu, mezopotámské podněty. judaismus, Starý zákon 5) Mínójská a mykénská kultura -- staroorientální kořeny evropského starověku 6) Vývoj Řecka od temného období po vznik starověké demokracie 7) Klasické a helénistické Řecko z hlediska kulturního dědictví těchto období 8) Vznik římské civitas, doba královská a politické ideje i zřízení římské republiky 9) Důvody a charakteristika vzniku principátu, význam procesu romanizace 10) Důvody a charakteristika vzniku dominátu, role "barbarů" v římské historii
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 9788021069589. info
 • OLIVA, Pavel. Kolébka demokracie : dějiny a kultura klasického Řecka 5.-4. stol. př. n. l. 1. vyd. Praha: Arista, 2000. 163 s. ISBN 8086410048. info
 • OLIVA, Pavel. Řecko mezi Makedonií a Římem. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 321 s. ISBN 8020004351. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge companion to ancient Rome. Edited by Paul Erdkamp. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xx, 625. ISBN 9780521896290. info
 • Human rights in ancient Rome. Edited by Richard A. Bauman. New York: Routledge, 2003. xiii, 193. ISBN 0203012445. info
 • HOŠEK, Radislav a Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. info
  neurčeno
 • Ancient Rome (Podřaz.) : The Universal history of the world. Vol. 3, Ancient Rome. info
 • Memory in ancient Rome and early Christianity. Edited by Karl Galinsky. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2016. xiv, 406. ISBN 9780198744764. info
 • VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů v Evropě. In e-learningová podpora kurzu. : Masarykova univerzita, 2015. 60 s. e-learningový portál FF MU info
 • Když království sestoupilo z nebes : mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády. Edited by Jiří Prosecký. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 359 stran. ISBN 9788020024718. info
 • BEARD, Mary. SPQR : a history of ancient Rome. First edition. New York: Liveright Publishing Corporation, a division of W.W. Norton & Company, 2015. 606 stran. ISBN 9780871404237. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2013. 413 s. ISBN 9788074293054. info
 • MACLACHLAN, Bonnie. Women in ancient Rome : a sourcebook. 1st pub. London: Bloomsbury, 2013. ix, 222. ISBN 9781441153852. info
 • MARTIN, Thomas R. Ancient Rome : from Romulus to Justinian. New Haven: Yale University Press, 2012. xi, 237. ISBN 9780300160048. info
 • CARTLEDGE, Paul. Sparta : heroická historie. Translated by Jarka Stuchlíková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 277 s. ISBN 9788020020796. info
 • SCHUBERT, Charlotte. Athen und Sparta in klassischer Zeit : ein Studienbuch. Berlin: Lehmanns Media, 2011. 258 stran. ISBN 9783865414427. info
 • Civic rightsdemocracy and religion in ancient Athens. Edited by Nancy Evans. Berkeley: University of California Press, 2010. xvi, 272 p. ISBN 9780520262034. info
 • BAREŠ, Ladislav, Rudolf VESELÝ a Eduard GOMBÁR. Dějiny Egypta. Vyd. 1. Brno: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 821 s. ISBN 9788071069713. info
 • DROBERJAR, Eduard. Věk barbarů : české země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 260 s. ISBN 8071856568. info
 • ARISTOTELÉS. Athénská ústava. Translated by Pavel Oliva. 1. vyd. Praha: Baset, 2004. 173 s. ISBN 8073400618. info
 • SCHUBERT, Kurt. Dějiny Židů. Translated by Petr Kyncl. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2003. 132 s. ISBN 8020510362. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • HANUŠ, Jiří. Od katakomb k světové církvi. Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Brno: CDK, 1998. ISBN 80-85959-38-0. info
 • KLÍMA, Josef [spisovatel]. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 382 s. info
 • KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie : cestami dávné civilizace a kultury při Eufratu a Tigridu. Praha: Orbis, 1976. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský dominát [Češka, 1976]. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 166 s. info
 • GIANNELLI, Giulio a Ugo Enrico PAOLI. Antický Rím : Tutto su Roma antica (Orig.). Translated by Anna Škorupová, Edited by Ignác Šafár - Štefan Smolák. 3. vyd. Bratislava: Tatran, 1969. 301 s. info
 • ÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1968. 258 s. info
 • RUIZ, Vincenzo Arangio a ET AL. Antický Řím. Bratislava: Tatran, 1967. info
Výukové metody
Přednášky, četba ukázek z důležitých pramenů
Metody hodnocení
Jaro 2020: Test formou odpovědníku v isu.
Informace učitele
Protože je jednosemestrová výuka dějn starověku příliš krátká, nabízíme obsáhlejší seznam literatury k tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIAb05