HV_700b Hudebně lexikografický seminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N43
Předpoklady
HV_01a Úvod do hudební vědy && HV_02a Proseminář hudební vědy I. && HV_02b Proseminář II. && HV_04 Hudební nauka && HV_08 Intonace && HV_09 Sluchová analýza && HV_700a Hudebně lexikografický seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se zabývá teoretickou problematikou hudební lexikografie a zejména jejími praktickými výstupy (propojení s prací na Českém hudebním slovníku osob a institucí).
Výstupy z učení
Student bude schopen vytvořit slovníkové heslo.
Osnova
  • Dějiny světové a české hudební lexikografie, metodologické problémy, individuální příprava konkrétních hesel.
Literatura
  • FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL a Petr MACEK. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém : otázky stratifikace a taxonomie hudby. Vyd. 1. Praha: Academia, 1981. 114 s. info
  • FUKAČ, Jiří. Die musiklexikographische Methode B. J. Dlabačs und ihre kunstgeschichtlichen Hintergründe [B. J. Dlabač´s music lexicographical method and its artistic historical backgrounds]. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1971, roč. 20, H 6, s. 63-86. info
Výukové metody
Semináře; čtení textů; domácí úkoly - psaní hesel.
Metody hodnocení
Seminář je zakončen zápočtem.
Informace učitele
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/HV_700b