JPNB36 Japonsko v mezinárodních vztazích

Filozofická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tereza Bělecká (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! JAP131 Japonsko v mezinár. vztazích && ! NOWANY ( JAP131 Japonsko v mezinár. vztazích )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 131 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/131, pouze zareg.: 0/131, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/131
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi z oboru mezinárodních vztahů a jak skrze ně nahlížet na různá období, kterými mezinárodní vztahy Japonska procházely. Zároveň také předmět poskytne posluchačům zevrubný přehled historie Japonska od modernizace do současnosti se zaměřením na vztahy Japonska s cizími zeměmi (především USA, Korejemi a Čínou) a jejich následky. Ke konci kurzu se obsah přednášek bude soustředit na jednotlivé podobory mezinárodních vztahů, jako je bezpečnost, energetická bezpečnost či vliv kultury a náboženství na mezinárodní vztahy.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: -chápat japonské postavení v mezinárodních vztazích v historickém kontextu;
-pojmenovat pro Japonsko problematické oblasti mezinárodních vztahů.
Osnova
 • 1. Úvod – představení struktury výuky, informace o ukončení a docházce, teorie mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, marxismus a sociální konstruktivismus), definice mezinárodních vztahů.
 • 2. Pronikání cizinců na japonské území, období bakumacu, pád Tokugawů, nastolení éry Meidži, modernizace Japonska.
 • 3. Vztahy se Západem, Západ jako vzor (studijní pobyty v zahraničí, Iwakurova mise), japonské dobývání a války (čínsko-japonská, rusko-japonská, anexe Korey), zisky po 1. světové válce.
 • 4. Vliv modernizace Japonska na vybrané asijské státy.
 • 5. Válka v Tichomoří – postup Japonska od roku 1937 až jeho pád v roce 1945, kapitulace, okupace, americká správa.
 • 6. Začátek studené války, válka na Korejském poloostrově, Sanfranciská smlouva, Jošidova doktrína.
 • 7. Japonské mezinárodní vztahy po druhé světové válce (navazování/normalizace vztahů se zeměmi, které Japonsko okupovalo) do roku 1989, ropná krize.
 • 8. Japonské mezinárodní vztahy po studené válce, krize v roce 1997, vliv Jasukuni na vztahy se sousedními zeměmi.
 • 9. Koncept nihondžinron v mezinárodních vztazích Japonska.
 • 10. Japonská bezpečností politika a územní spory (Čína/Tchaj-wan, Jižní Korea, Rusko).
 • 11. Energetická bezpečnost Japonska a havárie JE Fukušima a její vliv ve světě.
 • 12. + 13. Japonský multilateralismus – ASEAN, OSN atd. Zopakování probrané látky.
Literatura
 • Dowe, John. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton and Company, vydání první, 1999. ISBN 0393046869.
 • Hughes, Christopher W. Japan's Foreign And Security Policy Under the Abe Doctrine. London, New York and Shanghai: Palgrave Pivot, vydání první, 2015. ISBN 1137514248.
 • Hook, Glenn D. Japan's International Relations. Roulete, vydání druhé, 2005. ISBN 0415336384.
 • Seaton, Philip A. Japan’s Contested War Memories: The ‘memory rifts’ in historical consciousness of World War II. London and New York: Routledge, vydání první, 2007. ISBN 0203963741.
 • DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 220 s. ISBN 9788073677213. info
 • CRAIG, Albert M. Dějiny Japonska. Edited by Edwin O. Reischauer. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2003. 443 s. ISBN 8071063916. info
Výukové metody
Přednášky a řízená diskuze na zadané téma.
Metody hodnocení
Závěrečný test z probrané látky, nebo písemná práce v adekvátním rozsahu na dohodnuté téma.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JPNB36