KSCA020 Četba čínských textů I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 U27
Předpoklady
KSCA005 Gramatika čínštiny II
Kurs je určen pro studenty bakalářského studia od 3. semestru výše.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen použít získané znalosti při četbě psaného textu (shumianyu); důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Osnova
 • 1.- 12. Text dle zadání (dostupný v studijních materiálech)
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVARNÝ, Oldřich a David UHER. Prozodická gramatika čínštiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 163 s. ISBN 80-244-4205-1. info
  doporučená literatura
 • Úvod do hovorové čínštiny. I. Edited by Oldřich Švarný - Čang Ťing-Jü Rotterová - Josef Bartůšek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 458 s. info
  neurčeno
 • HAN Jiantang, ed. Zhongguo wenhua. Beijing yuyan daxue, 2003. 267 s.
Výukové metody
- domácí příprava: osvojení si nové slovní zásoby, příprava překladu textu
- kurz je veden formou semináře: četba textu, výklad nových gramatických jevů, výklad nových větných konstrukcí, individuální prověření domácí přípravy studentů
Metody hodnocení
Ukončení kurzu je podmíněno pravidelnou docházkou studenta (max. 2 vynechané hodiny), aktivní účastí na hodinách a domácí přípravou.
Metody hodnocení: pravidelné testování slovní zásoby na hodinách (70% z každého testu), případně pochopení nových gramatických jevů; otázky na pochopení textu. Závěrečný test - požadovaná úspěšnost 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
Texty budou průběžně rozesílány přes složku Učební materiály
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/KSCA020

Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 12. 2017 10:23, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému