KSCA020 Četba čínských textů I

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 KOM 107
Předpoklady
KSCA005 Gramatika čínštiny II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen použít získané znalosti při četbě psaného textu (shumianyu); důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Osnova
  • Kapitoly 13-32 z učebnice All Things Considered, An Advanced Reader of Modern chinese. Princeton University Press 2011
Literatura
    povinná literatura
  • Chou, Chih-p´ing et al. All Things Considered, An Advanced Reader of Modern chinese. Princeton University Press 2011
    doporučená literatura
  • Úvod do hovorové čínštiny. I. Edited by Oldřich Švarný - Čang Ťing-Jü Rotterová - Josef Bartůšek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 458 s. info
  • Úvod do hovorové čínštiny. II. Edited by Oldřich Švarný. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 606 s. info
Výukové metody
- domácí příprava: osvojení si nové slovní zásoby, příprava překladu textu
- kurz je veden formou semináře: četba textu, výklad nových gramatických jevů, výklad nových větných konstrukcí, individuální prověření domácí přípravy studentů
Metody hodnocení
Ukončení kurzu je podmíněno pravidelnou docházkou studenta (max. 2 vynechané hodiny), aktivní účastí na hodinách a domácí přípravou.
Metody hodnocení: pravidelné testování slovní zásoby (70% z každého testu), případně pochopení nových gramatických jevů; otázky na pochopení textu. Závěrečný test - požadovaná úspěšnost 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
Texty budou průběžně rozesílány přes složku Učební materiály
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.