KSCA020 Četba čínských textů I

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Janda (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Janda
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 19:10–20:45 C31
Předpoklady
KSCA005 Gramatika čínštiny II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen použít znalosti získané v předcházejících jazykových kurzech při četbě neznámého textu; důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Osnova
 • 1. úvodní hodina, text: "Tan fangxiang"
 • 2. text: "Beijing de chuzuche", "Beijing de gongjiaoche"
 • 3. text: "Beijing Xiushuijie", "Pai zhao yu xi zhaopian"
 • 4. text: "Wenhou de xuewen", "Jieshao he lijie"
 • 5. text: "Zai Zhongguo ruhe da dianhua",
 • 6. text: "Zhongliang de bijiao he jianshen", "Xi yifu de xuewen"
 • 7. text: "Zai zhongguo lifa", "Zhongguo de jiudian"
 • 8. text: "Yijian de biaoda", "Shuzi de yongfa"
 • 9. text: "Zhongguo zixingche de wangguo", "Beijing guwancheng"
 • 10. text: "Beijing huochezhan", "Gaobie de liyi"
 • 11. text: "Zhongguoren yu jianshen yudong", "Shi er shengxiao"
 • 12. opakování
Literatura
  povinná literatura
 • Elektronická učebnice, link dostanou studenti na hodině
  doporučená literatura
 • Úvod do hovorové čínštiny. I. Edited by Oldřich Švarný - Čang Ťing-Jü Rotterová - Josef Bartůšek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 458 s. info
 • Úvod do hovorové čínštiny. II. Edited by Oldřich Švarný. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 606 s. info
Výukové metody
- domácí příprava: osvojení si nové slovní zásoby, příprava překladu textu
- kurz je veden formou semináře: četba textu, výklad nových gramatických jevů, výklad reálií, individuální prověření domácí přípravy studentů
Metody hodnocení
Ukončení kurzu je podmíněno pravidelnou docházkou studenta (max. 1 vynechaná hodina), aktivní účastí na hodinách a domácí přípravou.
Metody hodnocení: pravidelné testování slovní zásoby (70% z každého testu), případně pochopení nových gramatických jevů; otázky na pochopení textu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.