LJMedA09 Biblický seminář (Vulgáta)

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 11:40–12:25 A22
Předpoklady
LJBcA02a Latinská mluvnice III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je bezpečná orientace v textu latinské Bible pomocí konkordancí (elektronická i knižní verze) a schopnost porozumět textu Vulgáty.
Osnova
 • Hieronymův překlad Bible
 • Vetus Latina
 • příslušné elektronické databáze (BibleWorks, BibleWindows)
 • práce s biblickými konkordancemi
 • četba vybraných pasáží z NZ (evangelia, Actus, epištoly)
 • Starý zákon (historické a básnické knihy)
 • Deuterokanonické texty
 • České překlady Bible a biblických apokryfů
Literatura
  povinná literatura
 • Biblia Sacra :iuxta Vulgatam versionem. Edited by B. Fischer - Roger Gryson - Robert Weber. 4., verbes. Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. xliii, 198. ISBN 3-438-05303-9. info
 • elektronické databáze BibleWorks, Bible Windows (dostupné na serveru Litterae ante portas)
 • G.I.Vlková, Slovo boží a slovo lidské, Olomouc 2007
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 8070210524. info
 • OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 261 s. ISBN 8070215186. info
 • Rukopisy od Mrtvého moře : hebrejsko-česky. Translated by Stanislav Segert - Robert Řehák - Šárka Bažantová. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2007. 963 stran. ISBN 9788072981083. info
 • Knihy tajemství a moudrosti. Edited by Zdeněk Soušek. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 381 s. ISBN 8070212578. info
  neurčeno
 • Novae concordantiae Bibliorum sacrorum iuxta Vulgatam versionem...B.Fischer OSB,1-5, Stuttgart 1977
 • HUGO DE SANCTO CARO. Sacrorum bibliorum Vulgatae editionis Concordantiae Hugonis cardinalis ordinis praedicatorum : ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. bibliis adhibitam recensitae, atque emendatae. Edited by François Lucas - Hubert Phalèse. Viennae: [s.n.], 1825. [vi], 771. info
 • Neznámá evangelia : novozákonní apokryfy. Edited by Jan Amos Dus - Petr Pokorný. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 461 s. ISBN 8070214066. info
 • DUS, Jan Amos. Příběhy apoštolů : novozákonní apokryfy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 564 s. ISBN 8070215933. info
Výukové metody
četba, seminář, překladové cvičení
Metody hodnocení
písemný test v závěru semináře
Informace učitele
Studenty prosím, aby se pokusili před zahájením kurzu opatřit si Vulgátu. Nejspíš budeme potřebovat ČEP (Český ekumenický překlad) a Bibli Kralickou Dále prosím: opatřete ke zdárnému průběhu semnáře nové české překlady Bible - Bible pro 21. stol.,Slovo na cestu, Jeruzalémská bible, event. další nové překlady (publikace J. Bartoně, recenze - v pžípadě zájmu dodám) také starozákonní (Žalmy Píseň Šalomounova) překlady (Viktor Fischl, Daniel Raus,Karol Sidon) zajímavý by byl kterýkoli svazek Svatováclavské bible cokoli dalšího Vítány budou i NZ překlady 20. stol - Žilka, Sýkora, Hejčl, Petrů
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJMedA09