PAN005 Kvalitativní výzkum

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Vlčková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 D41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s metodologií kvalitativního výzkumu a možnostmi jejího využití v pedagogice a dalších společenských vědách. Studenti jsou nejprve seznámeni s teoretickými východisky kvalitativního paradigmatu. Následně je podrobně rozebráno několik realizovaných kvalitativních projektů a podán přehled strategií a technik používaných v kvalitativním výzkumu. Jádrem kurzu je vysvětlení metody zakotvené teorie (se zaměřením na techniku hloubkových rozhovorů) v postupných krocích (volba výzkumné otázky - rozhodnutí o vzorku - vypracování schématu rozhovoru - vedení rozhovoru - záznam dat - kódování dat - vytváření teorie). Studenti si volí vlastní výzkumnou otázku a v každém kroku pracují na vlastním hypotetickém výzkumném projektu. Součástí každého kroku je vždy hodnocení práce studentů ze strany vyučující i kolegů v kurzu.
Osnova
 • 1. Teoretická a metodologická východiska kvalitativního výzkumu 2. Možnosti a limity kvalitativního výzkumu 3. Design kvalitativního výzkumu 4. Fáze kvalitativního výzkumu a jejich plánování 5. Techniky sběru dat 6. Vedení a záznam rozhovoru 7. Kvalitativní analýza dat: otevřené kódování 8. Kvalitativní analýza dat: tvorba kostry analytického příběhu 9. Psaní výzkumné zprávy 10. Kritéria kvality v kvalitativním výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. 229 s. ISBN 9788022323178. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • HOLLIDAY, Adrian. Doing and writing qualitative research. London: SAGE, 2002. xi, 211. ISBN 0761963928. info
Výukové metody
lectures, class discussion, group project
Metody hodnocení
6 průběžných úkolů, obhajoba skupinového výzkumného projektu
Informace učitele
Kurz je organizován jako kombinace prezenčních a e-learningových lekcí. V průběhu kurzu plní studenti postupně šest seminárních úkolů, které jsou průběžně hodnoceny. Výsledným výstupem z kurzu je zpracování výzkumné zprávy a její obhajoba na závěrečném semináři. Ke kurzu existuje e-learningová podpora: https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=935
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PAN005