PAPVA_35 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 13:20–15:45 J22
Předpoklady
PAPVA_05 Arabština IA && PAPVA_10 Arabština IB
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je sestaven jako pokračování kurzu Arabština I, výuka bude zaměřena na osvojení základních morfologických struktur (genitivní spojení a jeho rozvíjení, připojená zájmena nesamostatná, číslovky základní a řadové, slovesné imperfektum atd.) a slovní zásoby v kontextu dalších základních konverzačních témat (rodina, město a jeho pamětihodnosti, cestování atd.). Studenti prohlubují své solidní základy pro porozumění moderní spisovné arabštiny jak v písemné, tak v mluvené podobě, a zároveň rozvíjí psanou i mluvenou produkci.
Osnova
  • - Genitivní spojení - Nesamostatná zájmena přivlastňovací - Téma rodina - Téma město a jeho pamětihodnosti (Damašek) - Číslovky základní a řadové - Sloveso kána - Téma hotel - Slovesné imperfektum, přítomný čas - Budoucí čas - Téma cestování
Literatura
  • Oliverius, J., Ondráš, F.: Moderní spisovná arabština I., Vysokoškolská učebnice, Praha
  • Schulz, E., Krahl, G., Reuschel, E.: Standard Arabic, Cambridge University Press,
  • Bahbouh, Ch., Fleissig, J.: Základy moderní spisovné arabštiny I, Dar Ibn Rushd, Praha
  • Zemánek, P., Moustafa, A., Obadalová, N., Ondráš, F.: Arabsko-český slovník, Set Out
  • Bahbouh, Ch., Fleissig, J.: Česko-arabská a arabsko-česká konverzace, Dar Ibn Rushd,
  • Kropáček, F.: Arabsko-český a česko-arabský slovník, Fortuna Praha 1998
Výukové metody
Kurz je založen na tzv. eklektickém přístupu ve výuce jazyků, který využívá jednotlivé prvky různých vyučovacích metod a kombinuje je tak, aby výuka byla co nejefektivnější. Jsou používány výklady, jazyková cvičení (doplňování, přiřazování, překladová cvičení, transformační cvičení atd.) a především komunikativní jazykové aktivity.
Metody hodnocení
Plánované výstupy z učení jsou měřeny v průběhu kurzu průběžnými testy v písemné formě, jejichž formát bude využívat doplňování chybějících slov ve větách, výběr z několikanásobné volby, přiřazování, přenos informací, odpovědi na otevřené otázky a překlad z jednoho jazyka do druhého. Přítomnost na hodinách během semestru není vyžadována, ale je velmi doporučována . Vyžaduje se aktivita v hodinách a vypracování domácích úkolů. Na konci 1. semestru je písemný test (měří dosaženou úroveň jazykové způsobilosti v arabštině ve třech řečových dovednostech - poslech, čtení a psaní - a v gramatice a slovní zásobě). Minimální počet bodů - 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/PAPVA_35