PAPVA_10 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IB.

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 13:20–15:45 U36
Předpoklady
PAPVA_05 Arabština IA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen číst a psát arabským písmem, tvořit krátké jmenné věty v přítomném čase, používat zdvořilostní fráze a představit se.
Osnova
  • Písmo: arabská abeceda
  • Gramatika: podstatná a přídavná jména, rody, člen určitý, množné číslo, shodný přívlastek, zájmena osobní, jmenná věta.
  • Konverzace: pozdravy, představení.
Literatura
  • Brustad, K., Al-Batal, M., Al-Tonsi, A.: Alif Baa, Georgetown University Press, Washington DC, 1995
  • Schulz, E., Krahl, G., Reuschel, E.: Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
  • OLIVERIUS, Jaroslav a František ONDRÁŠ. Moderní spisovná arabština : vysokoškolská učebnice. Praha: Set out, 2007. 287 s. ISBN 8086277518. info
  • FLEISSIG, Jiří a Charif BAHBOUH. Základy moderní spisovné arabštiny. Praha: Dar Ibn Rushd, 1992. ISBN 809007670X. info
Výukové metody
Teoretická příprava, ústní gramatická cvičení, četba a otázky k textu, konverzace, písemná domácí cvičení.
Metody hodnocení
Během semestru jsou vyžadovány domácí úkoly. Přítomnost na výuce během semestru není vyžadována, ale doporučuje se. Závěrečné hodnocení formou písemné zkoušky. Test se obvykla skládá z gramatických zadání (20 bodů) a z cvičení na porozumění textu (20 bodů). K úspěšnému zvládnutí je nutné dosáhnout alespoň 30 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/PAPVA_10