PGBK003 Pedagogické teorie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
16/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Předpoklady
PB11PA3 Obecná pedagogika || PGK11A12 Obecná pedagogika || PG11A12 Obecná pedagogika || PGB002 Obecná pedagogika || PBB001 Obecná pedagogika || PGBK002 Obecná pedagogika
Předpokladem je zkouška z Obecné pedagogiky v podzimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Disciplína navazuje na Obecnou pedagogiku a zaměřuje pozornost studentů na vybrané teorie vztahující se k výchově a vzdělávání. Jde mimo jiné o teorie akademické, kognitivně psychologické, personalistické, sociální, sociokognitivní, spiritualistické, technologické a další.
Cílem předmětu je získání znalostí pedagogických teorií, porozumění těmto teoriím a schopnosti kriticky posoudit jednotlivé pedagogické teorie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat specifické rysy jednotlivých pedagogických teorií s ohledem na jejich cíle, principy, kurikulum, vztah učitele a žáka a formy výuky
- prezentovat argumenty, kterými jednotlivé pedagogické teorie zdůvodňují jejich principy
- diskutovat výhody a limits jednotlivých pedagogických teorií
Osnova
 • 1. Spiritualistické teorie (Steiner, waldorfská škola, Maslow, Leonard, Fergusonová)
 • 2. Personalistické teorie (Nové školy, Reddie, Neill)
 • 3. Kognitivně psychologické teorie (Piaget, Kohlberg, von Glasersfeld, Bruner)
 • 4. Sociokognitivní teorie (Vygotskij, Bandura)
 • 5. Sociální teorie (Freire, Giroux, Shor, McLaren)
 • 6. Akademické teorie (akontabilita)
 • 7. Technologické teorie (ICT, McLuhan, Baudrillard, e-learning)
 • 8. Neoliberalismus (Štech)
 • 9. Antipedagogika
Literatura
  povinná literatura
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9. info
  doporučená literatura
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič a Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 135 s. ISBN 8071789437. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON a Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999, 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
  neurčeno
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995, 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • MCLAREN, Peter. Schooling as a ritual performance : toward a political economy of educational symbols and gestures. 3rd ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999, lxxiii, 35. ISBN 0847691969. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology :theory into practice. 3-rd edit. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, 1991, i-xix, 594. ISBN 0-13-236993-1. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999, 190 s. ISBN 8020407472. info
 • PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009, 111 s. ISBN 9788024616506. info
 • KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009, 175 s. ISBN 9788089055982. info
 • PROKOP, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 289 s. ISBN 8024610086. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000, 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy : izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 165 s. ISBN 8021010975. info
Výukové metody
Forma: 1 hodina přednáška + 1 hodina seminář.
Metody hodnocení
Podmínky pro úspěšné uzavření kurzu: písemná zkouška.
Informace učitele
Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 8071782165.
Curren, Randall (ed.). A Companion to the Philosophy of Education. Oxford: Blackwell, 2006. 638 s. ISBN 1-4051-4051-8.
Kaščák, Ondrej. Poznávanie a učenie sa v teórii radikálneho konštruktivizmu. Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 5, s. 418-430. ISSN 1335-1982.
Lassahn, Rudolf. Úvod do pedagogiky. Bratislava: 178 s. Slovenské pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-08-01827-5.
Pelikán, Jaroslav. Programovaná výuka v kombinaci s hypertextem [online]. Zpravodaj ÚVT MU , 1998, roč. 9, č. 2. s. 9-13. [cit. 2007-04-11] Dostupné z .
Pol, Milan. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9.
Prokop, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století . Praha: Karolinum, 2005. 290 s. ISBN 80-246-1008-6.
Reynolds, William M., Miller, Gloria E. (eds.). Handbook of Psychology. Volume 7. Educational Psychology. New Jersey: John Wiley and Sons, 2003. 664 s. ISBN 0-471-38320-1.
Slavin, Robert E. Educational Psychology. Theory and Practice. Eight edition. Boston: Pearson, 2006. 610 s. ISBN 0-205-45531-X.
Štech, Stanislav. Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 2007, 4, roč. LVII, s. 326-337. ISSN 0031-3815.
Vygotskij, Lev Semjonovič. Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s.
Vygotskij, Lev Semjonovič. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s.
Vygotskij, Lev Semjonovič. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. 136 s. ISBN 80-7178-943-7.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět musí být úspěšně absolvován v I. ročníku studia!.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PGBK003