PHK1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 10. 10:50–12:25 A11, Pá 24. 11. 10:50–12:25 A11, Pá 15. 12. 10:50–12:25 A11
Předpoklady
PHK1207 Dějiny filozofie IV - novověk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: racionálně interpretovat problematiku filosofie I. Kanta a německého idealismu;
vysvětlit hlavní problémy Kantova transcendentálního idealismu, jejich genezí, strukturu a Kantovy formy řešení;
vysvětlit obsah a metodu Kritiky čistého rozumu, základy praktické filosofie I. Kanta;
odvodit a zhodnotit celkový význam jeho filosofie pro moderní evropskou kulturu.
Osnova
 • Úvod do studia filosofie německého idealismu
 • Kant: Kritika čistého rozumu
 • Kant: Kritika soudnosti
 • Fichte: Vědosloví
 • Schelling: Systém transcendentálního idealismu
Literatura
  povinná literatura
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Translated by Jaromír Loužil - Jiří Chotaš - Ivan Chvatík. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001. 567 s. ISBN 80-7298-035-1. info
 • KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Translated by Jaromír Loužil. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996. 306 s. ISBN 8020505075. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti : Kritik der Urtheilskraft (Orig.). Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
  doporučená literatura
 • Emmerich Coreth, Filosofie 17. a 18. století, Olomouc 2002, zejm. kap. AIV, A V, C, D, E.
Výukové metody
e-learning, konzultace
Metody hodnocení
2 e-learningové testy (16 bodů každý) + esej na zadané téma, 12600 znaků +- 10% (16 bodů)
K získání kolokvia je třeba dosáhnout 36 bodů.
Informace učitele
Studenti si na začátku semestru domluví individuální konzulace tak, aby byli připraveni na e-learningové testy.
Na každém setkání bude individuálně nebo ve skupině konzultována předem zadaná látka, především přečtené primární texty. Během semestru je třeba skládat e-learningové testy.
Literatura:
Uvedené tituly jsou povinné. Je třeba znát předmluvy a úvod ke Kritice čistého rozumu a ke Kritice soudnosti, první paragraf Kritiky čistého rozumu a první tři paragrafy Fichtova Základu všeho vědosloví a Úvod k Schellingovu Systému transcendentálního idealismu.
Během semestru proběhnou dva písemné kontrolní testy.
Termíny testů:
- 1. písemný test: tba
- 2. písemný test: tba
- esej odevzdat do: tba.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/PHK1109

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2018 19:02, 8. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému