REMgr06 History of the Modern Greek Language I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
izr. prof. dr. Jerneja Kavčič (přednášející), Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is: to make the students familiar with main traditional as well as modern approaches used in the analysis of the grammatical development of Modern Greek during the Hellenistic period; to apply these approaches while analysing from the linguistic point of view the Greek texts of the above mentioned periods.
Výstupy z učení
At the end of the course, students will be able to describe key aspects of the grammatical development of the Modern Greek language during the Hellenistic period with the help of various methods of historical and historical-comparative linguistics. They will be capable of analysing Greek texts from the linguistic point of view.
Osnova
 • 1. Emergence of the koine and its definition: approaches and problems. The role of the Hellenistic and Roman Koine in the development of Modern Greek.
 • 2. General principles of the disappearance of the dialect, dialectal convergence. Theories concerning the disappearance of Ancient Greek dialects.
 • 3. Main tendencies of the vowel development in Hellenistic Koine (monophthongization, disappearance of vowel length); problems concerning the prosodic model of Greek.
 • 4. Restructuring of the consonant system of Hellenistic Koine: explosives; spirantization, the genesis of new phonemes.
 • 5. Restructuring of the consonant system of Hellenistic Koine: degemination, sonorants, psilosis.
 • 6. Restructuring of nominal morphology system of Hellenistic Koine; the emergence of Modern Greek declination system.
 • 7. Restructuring of verbal system of Hellenistic Koine: category of future, aorist, perfect. Aktionsart.
 • 8. Restructuring of verbal system of Hellenistic Koine: infinitives, participles. Periphrastic constructions.
 • 9. Problems of the syntactic development of Hellenistic Koine; parataxis and hypotaxis; nominal syntax.
 • 10. Problems of the word order (V-S-O, S-V-O languages); change of the word order in Greek.
 • 11. Emergence of a new lexicon in a language; lexicon of Hellenistic and Roman Koine.
 • 12. Emergence and classification of diglossia; Greek diglossia, atticism.
 • 13. Revision.
 • Lectures are supplemented by reading and analysing Greek literary and non-literary texts.
Literatura
 • HORROCKS, Geoffrey C. Ellīnika : istoria tīs glōssas kai tōn omilītōn tīs. Edited by Melita Staurou - Maria Tzebelekou. 5ī ekdosī. Athīna: Estias, 2013. 692 s. ISBN 9789600512427. info
 • HORROCKS, Geoffrey C. Greek : a history of the language and its speakers. 2nd ed. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010. xx, 505. ISBN 9781405134156. info
 • Greek - a language in evolution : essays in honour of Antonios N. Jannaris. Edited by Antonius N. Jannaris - Chrys C. Caragounis. Hildesheim: Georg Olms, 2010. xiv, 344. ISBN 9783487142555. info
 • CARAGOUNIS, Chrys C. The development of Greek and the New Testament : morphology, syntax, phonology, and textual transmission. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004. xix, 732. ISBN 3161482905. info
 • BUBENÍK, Vít. Hellenistic and Roman Greece as a sociolinguistic area. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1989. xv, 331. ISBN 9027235511. info
 • BABINIOTIS, G. Synoptiki istoria tis ellinikis glossas. Athina, 1985. info
 • BROWNING, R. Medieval and Modern Greek. London, 1964. info
 • TRIANDAFYLLIDIS, M. Neoelliniki grammatiki. Istoriki isagoji. Athina, 1938. info
 • JANNARIS, A. N. A Historical Greek Grammar. London, 1897. info
Výukové metody
Planned learning activities and teaching methods consist of lectures, readings and analysis of Greek texts.
Metody hodnocení
Credits are awarded for active participation in the lessons and the oral exam (50 % of correct answers is needed to pass), testing also the student's ability to analyse from the linguistic point of view selected Greek text.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
The course will take place through the MS Teams or Zoom application. Detailed information will be provided to students at the beginning of the semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je povinný pro studenty novořeckého jazyka a literatury a jednooborové klasické řečtiny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/REMgr06