RJ_53 Ruština pro neruštináře III

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Galina Prokudina (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ_53/01: Po 15:50–17:25 B2.21, G. Prokudina
RJ_53/02: Po 17:30–19:05 B2.21, G. Prokudina
Předpoklady
RJ_02 Ruština pro neruštináře II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí ruštiny v jeho psané i mluvené podobě. Studenti získají základní řečové návyky pro vyjadřování na běžná témata každodenního života a zautomatizují si správné tvoření běžných gramatických tvarů jmen a sloves.
Osnova
 • Mluvnice:
 • 1. Procvičování skloňování substantiv
 • 2. Procvičování skloňování a stupňování adjektiv
 • 3. Procvičování zájmenných tvarů a číslovek
 • 4. Procvičování produktivních tříd sloves
 • Konverzační témata:
 • 1. Komunikace (telefon, elektronická komunikace)
 • 2. Umění a kultura
 • 3. Sport a turistika
 • 4. Lidské vlastnosti
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
  doporučená literatura
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 253 s. ISBN 80-7238-035-4. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 232 s. ISBN 80-85784-73-4. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé : učebnice pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 269 s. ISBN 8004266630. info
  neurčeno
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
Metody hodnocení
Výuka formou seminářů. Písemný test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz cizího jazyka pro neruštináře.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/RJ_53