VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Technologie hrají důležitou roli ve všech oblastech lidské činnosti a nejinak je tomu i v knihovnách. Moderní knihovnu si již nelze představit bez počítačů a technologií. Kurz bude zaměřen zejména na knihovní systém a jeho roli při realizaci knihovnických procesů a služeb. Studenti se ale seznámí i s jinými systémy budovanými knihovnou. Důležitá je také standardizace v knihovnictví, která umožňuje spolupráci mezi institucemi. Dalším cílem tedy bude představit nejznámější standardy využívané v knihovnách. Diskutovány budou také další moderní technologie využitelné v knihovnách.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- chápe knihovnu jako systém a katalog jako základ informačního systému knihovny;
- dokáže vyjmenovat knihovní systémy a zná jejich přednosti a slabiny;
- zná moduly a funkce knihovního systému;
- zná hlavní technologie, které se uplatňují v knihovnictví;
- uvědomuje si význam standardů pro provoz knihoven;
- je seznámen s nejdůležitjšími standardy, které se využívají v knihovnách;
Osnova
 • 1) Paměťové instituce
 • 2) Standardy a standardizace
 • 3) Systém, informační systém, knihovní systém
 • 4) Implementace knihovního systému do instituce
 • 5) Opensource a knihovny
 • 6) Katalogy knihoven
 • 7) Discovery služby
 • 8) Centrální služby a systémy
 • 9) Přispívání do SK ČR
 • 10) Bibliomining a daty řízené knihovnictví
 • 11) Nové technologie v knihovnách a trendy
 • 12) Základy katalogizace a katalogizační pravidla
Literatura
  doporučená literatura
 • BILAL, Dania. c2014. Library automation: core concepts and practical systems analysis. 3rd ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited. ISBN 9781591589228.
 • VARNUM, Kenneth J. The Top Technologies Every Librarian Needs to Know. London: Facet, 2014. ISBN 978-1783300334.
  neurčeno
 • COUFALOVÁ, Jindřiška, Kateřina KOŠŤÁLOVÁ a Hana NEMEŠKALOVÁ. Katalogy nové generace: analýza vybraných systémů z pohledu uživatele. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. ISBN 978-80-7050-579-3.
 • VAUGHAN, J. Investigations into Library Web-Scale Discovery Services. Information Technology and Libraries [online]. 2012, 31(1). DOI: 10.6017/ital.v31i1.1916. URL: http://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=lib_articles
 • Library Future Technologies (https://ebookfriendly.com/library-future-technologies)
 • IFLA Standards (https://www.ifla.org/standards)
 • RDA: resource description & access : 2014 revision : includes changes and updates through April 2014. Chicago: American Library Association, c2014. ISBN 978-0-8389-1293-5.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 00:38, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému