VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Markéta Krutská (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 B2.43
Předpoklady
Předmět je vyučován pro studenty 2. a vyssích ročníků
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpřístupnit studentům základní postupy společenskovědního výzkumu, které by mohli pouzít při psaní vlastní bakalářské či diplomové práce a ve své informační praxi. Probíraná témata představují základní kapitoly z metodologie výzkumu ve společenských vědách za zaměřením na ISK a přípravu kvantitativního výzkumu. Předmět není koncipován jako teoreticky úplný, ale spíse jako prakticky zaměřený.
Osnova
 • Specifika výzkumu ve společenských vědách
 • Role vědy v ISK, paradigmata a přístupy v ISK
 • Typy výzkumů - experiment, ex-post facto výzkum, terénní výzkum; kvalitativní a kvantitativní přístup
 • Výzkumný problém a výzkumné otázky
 • Výzkumný vzorek a získávání dat
 • Logika kvantitativního výzkumu, nároky, kladené na výzkumné nástroje
 • Proměnné, operacionalizace, hypotézy
 • Metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů
 • Tvorba dotazníku
 • Etika výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
 • PICKARD, Alison Jane. Research methods in information. Edited by Susan Childs - Elizabeth Lomas - Julie McLeod - Andrew K. Shenton. Second edition. London: Facet publishing, 2013. xxii, 361. ISBN 9781856048132. info
  doporučená literatura
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
Výukové metody
interaktivní přednáška, průběžné úkoly, samostudium
Metody hodnocení
aktivita na seminářích, průběžné úkoly, písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Rámec poznatků je dostupný v interaktivní osnově v IS. Předpokladem k úspěšnému ukončení je aktivní přístup k seminářům a znalosti odpovídající obsahu přednášek, v případě neúčasti na nich je nutné samostudium doporučené literatury (uvedena vždy u daného tématu v interaktivní osnově. Bez účasti na seminářích nebo dostudování látky z odborných prezentací není pravděpodobné úspěšné ukončení předmětu (prezentace nestačí, ty ukazují jen heslovitý přehled řešených témat)!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA12

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 00:09, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému