VIKMB39 Informační systémy ve vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o problematiku technologií ve vzdělávání, případně o informační systémy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní znalost a přehled o informačních systémech ve vzdělávání, daty řízeném školství a možnostech využití dat ze školních informačních systémů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
 • mít přehled o základních informačních systémech ve vzdělávání;
 • bude umět provést základní návrh systému;
 • bude schopen metodologicky posoudit jednotlivé systémy;
 • bude schopen pomoci s výběrem a přizpůsobením systému dané instituci;
 • bude umět používat základní UML schémata;
 • zvládne navrhnout vzdělávací informační systém;
 • bude schopen systémy eticky posuzovat;
 • bude schopen diskuse nad možností využití dat ve vzdělávací politice.
 • Osnova
  • Informační systémy - první seznámení
  • Školní informační systémy
  • Legislativa
  • Modulární struktura IS
  • Testování informačních systémů
  • Metody uživatelského a funkčního testování
  • Informační systémy ve vzdělávání - Bakaláři, IS
  • Daty řízené školství, vzdělávací politika
  • UML
  • Big data
  • Metody návrhu IS
  • Metody implementace IS
  • Trendy
  • Tvorba vlastního IS
  • Presentace projektu
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4. Online knihkupectví Munipress info
   doporučená literatura
  • BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomica, 2009.
  • FOWLER, Martin. Destilované UML. Grada Publishing as, 2009.
  • DOSTÁL, Jiří. Školní informační systémy. Jirí Dostál, 2011.
  • KOTÁSEK, Jiří. Modely školy budoucnosti. Pedagogická revue, 2003, 55.1: 5-20.
  • ČERNÝ, Michal. Metodik ICT. Brno: Flow, 2015. 181 s. ISBN 978-80-88123-05-7.
  • MYERS, Michael D., et al. Qualitative research in information systems. Management Information Systems Quarterly, 1997, 21: 241-242.
  • BRUCKNER, Tomáš, et al. Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing, as, 2012.
  Výukové metody
  Výuka probíhá blokově. Na konci jsou presentovány studentské projekty. Student po skončení blokové výuky zpracuje jednu z následujících variant seminární práce:
 • recenze vybraného IS ve vzdělávání
 • recenze vybraného nástroje pro část návrhu IS
 • recenze odborné knihy na téma IS / IS ve vzdělávání
 • krátký článek mapující nějaký zajímavý trend v oblasti
 • Metody hodnocení
  Účast na všech blocích, návrh, testování a presentace informačního systému.
  Informace učitele
  Výuka probíhá od 5., 6. a 8. února 2018 vždy od 9:10 do 15:45 hodin (s přestávkou na oběd). 5. a 8. února probíhá výuka v L11, 6. února je součástí výuky konference OSC na FI MU.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKMB39