VH_95b Seminář hudební estetiky a sémiotiky II.

Filozofická fakulta
jaro 2001
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Předpoklady
VH_95a Seminář hudební estetiky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nabízí možnost zabývat se historickými i metodologickými problémy hudební estetiky, sémiotiky a teorie komunikace a zkoumat z hlediska těchto disciplín procesy hudební tvorby, interpretace a recepce. Individuální badatelská práce studentů může být zaměřena též na sémantickou analýzu jednotlivých hudebních děl, na studium interakci hudby s jinými druhy umění a na sémantickou analýzu a hermeneutiku verbálních textů o hudbě. Navíc lze v rámci semináře vypracovávat referáty týkající se dějin esteticky a sémioticky orientovaného muzikologického myšlení.
Literatura
  • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 303 s. ISBN 8021005661. info
  • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 233 s. ISBN 8021003731. info
  • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. D. 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0567-X. info
  • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245-X. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.