EN

FF:VH_95a Seminář hudební estetiky I. - Informace o předmětu

VH_95a Seminář hudební estetiky a teorie I.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ludmila Krulišová (cvičící)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (cvičící)
Mgr. Terezie Najdekrová (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 N43
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. && VH_05b Harmonie II. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Hlavní důraz je kladen na estetickou tradici 20. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se týká četby a analýzy vybraných textů z oblasti hudební teorie a estetiky první třetiny 20.století. Pozornost bude věnována především dílům H. Schenkera, E. Kurtha, A. Halma, A. Schönberga, F. Busoniho, A. Háby.
Osnova
 • Posluchači si vyberou některé z uvedených témat a na seminářích budou průběžně referovat o výsledcích studia. Seminární cvičení se vztahuje k následujícím tematickým okruhům.
 • 1. Problematika vztahu hudební teorie a hudební estetiky.
 • 2. Funkční teorie a teorie stupňů (Sechter - Riemann) - rozdíly a paralely.
 • 3. Schenkerova teorie, estetika, ideologie, recepce Schenkerovy teorie (Schenkerovi žáci a "schenkerianismus"). Umění a ideologie. Existují objektivní kritéria pro posouzení hudby 19.století? Rozporný obraz tohoto autora v různých zemích. Co je na Schenkerově Schichtenlehre skutečně nového?
 • 4. Goethe a hudba, Goethův odkaz v hudební teorii a estetice (A.B. Marx, H. Schenker, A. Webern, A. Hába ad.) Goethův vliv na hudební teorii 19. a 20. století.
 • 5. Busoniho Návrh nové estetiky hudebního umění: mikrointervalová hudba, boj o novou operu.
 • 6. Busoniho "junge Klassizität" a "alternativní moderna". Obrana vlastních textů před novými vykladači a krátké dějiny mikrointervalové hudby.
 • 7. Schönbergova hudební teorie a estetika. Rozdílné představy o vytváření uměleckého díla v autorově 2. a 3. tvůrčí periodě (tzv. volná atonalita a dodekafonie).
 • 8. Schönbergova "vídeňská" a "berlínská škola".
 • 9. Ernst Kurth: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners "Tristan".
 • 10. August Halm: Von zwei Kulturen der Musik.
 • 11. Hábova Neue Harmonielehre (světově nejproslulejší dílo domácí hudební teorie?) - zaznamenává Hábova učebnice pouze autorovu individuální techniku (Šín), anebo je odrazem obecnějších stylových tendencí?
Literatura
 • SCHENKER, Heinrich. The art of performance. Edited by Heribert Esser, Translated by Irene Schreier Scott. New York: Oxford University Press, 2000. xxvii, 101. ISBN 0195151518. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 233 s. ISBN 8021003731. info
 • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245-X. info
 • FORTE, Allen a Steven E. GILBERT. Introduction to Schenkerian analysis. Edited by Heinrich Schenker. New York: W. W. Norton & Company, 1982. 397 s. ISBN 0393951928. info
 • SCHENKER, Heinrich. Harmony. Edited by Oswald Jonas, Translated by Elisabeth Mann-Borgese. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1980. xxxii, 359. ISBN 0226737349. info
 • SCHENKER, Heinrich. Five graphic music analyses. Edited by Felix Salzer. New York: Dover, 1969. 61 s. ISBN 9780486222943. info
Výukové metody
semináře; čtení textů
Metody hodnocení
seminární úkol; prezentace (80% účast)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VH_95a