PSA_027 Praxe a stáže z psychologie práce a řízení

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/0/5. 4 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petra Fiľová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Předpoklady
PSA_026 Psychologie práce I && PSA_0SZ Souborná zkouška
Podmínky pro získání zápočtu z praxe 1. Potvrzení o absolvované praxi 2. Aktivní účast na činnosti pracoviště - očekává se aktivní spolupráce praktikanta na řešení aktuálních úkolů na pracovišti, nejlépe pod supervizí tamního psychologa (testování, sběr dat, ověřování referencí apod.) - aktivní účast popíše a potvrdí vedoucí praxe 3. Písemné zpracování dokumentu z praxe - student vypracuje dokument z praxe dle návodu uvedeného na druhé straně protokolu o absolvované praxi z psychologie práce a řízení (viz - www.phil.muni.cz/psych - soubory ke stažení - protokoly k praxím)- rozsah min. 1 strana 4. Vlastní zhodnocení praxe - student provede písemné zhodnocení praxe, v němž shrne konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Stáže a praxe na pracovištích, zabývajících se výběry a přezkušováním profesionálních řidičů, výběry pracovníků do funkcí a personální prací, reklamní tvorbou, psychology "na volné noze", setkání s managery podniků.
Osnova
 • Průběh praxe - praxe má rozsah minimálně 4 dny - praxe může být absolvována od počátku 4. ročníku - pracoviště pro absolvování praxe si studenti zajistí samostatně v brněnských či mimobrněnských zařízeních; - v případě zájmu o praxi většího (než 4 denního) rozsahu bude pro skupinu (max. 12) ochotných studentů zorganizována praxe formou řešení adekvátního problému pod vedením vyučujícího.
Literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
 • DAVIS, Keith a William B. WERTHER. Human resources and personnel management (Orig.) : Lidský faktor a personální management. info
 • JANYŠKOVÁ, Miriam. Personální management - personální plánování na základě organizační změny. Brno, 2001. 88, [31] l. info
 • Personální management. 2. Edited by Jaroslav Berka - Jiří Kleibl - František Peterman. Praha: Raabe, 2001. 1 sv. (růz. info
 • MAYEROVÁ, Marie a Jiří [sociolog] RŮŽIČKA. Moderní personální management. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 173 s. ISBN 80-86022-65-X. info
 • ŠVIGOVÁ, Milada. Personální management :základy podnikové personalistiky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně - Ústí nad Labem, 1996. 77 s. ISBN 80-7044-120-8. info
 • NENIČKA, Petr. Marketingová strategie firmy-personální management. Brno, 1993. 65 s. info
 • STÝBLO, Jiří. Personální management. Praha: Grada, 1993. 334 s. ISBN 80-85424-92-4. info
 • WERTHER, Wiliam B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 80-85605-04-X. info
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/download/protokoly/org_work_ok.doc
Cíl praxe - konfrontace teoretických poznatků s realitou konkrétního pracoviště - praxe svým charakterem rovněž nabízí možnost navázat užitečné kontakty, případně nabídnout možnost řešení aktuálního pracovního problému formou diplomové práce s výhledem možného budoucího pracovního uplatnění studenta - absolvování praxe je podmínkou pro složení zkoušky z Psychologie organizace a práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.