AJ13001 Akademické psaní

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
Rozvrh
Čt 16:40–18:15 G31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course provides instruction in writing the most common essay types (i.e. description, narration, analysis, and argumentation). It explores the strategies of producing coherent and effective texts. The focus of the course is on the process of developing the initial idea into a final draft, the process of making a text accurate andat the same timecreative and attractive for the reader. Essay drafts will receive oral and written feedback; students will be trained in revising, editing, and evaluating their own and other students essays.
Osnova
  • The course provides instruction in writing the most common essay types (i.e. description, narration, analysis, and argumentation). It explores the strategies of producing coherent and effective texts. The focus of the course is on the process of developing the initial idea into a final draft, the process of making a text accurate andat the same timecreative and attractive for the reader. Essay drafts will receive oral and written feedback; students will be trained in revising, editing, and evaluating their own and other students essays.
Literatura
  • AARON, Jane E. The little, brown essential handbook for writers. 3rd ed. New York: Longman, 1999. viii, 247. ISBN 0-321-04970-5. info
  • ALEXANDER, L. G. Sixty Steps to Précis. 9. vyd. London: Longmans, 1965. 135 s. info
  • COOPER, Charles R. a Rise B. AXELROD. The St. Martins guide to writing. 2nd ed. New York: St. Martin's Press, 1988. xxvi, 726. ISBN 0-312-00283-1. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • FOWLER, Henry Ramsey. The little, brown handbook. Edited by Jane E. Aaron - Daniel Anderson. 8th ed. New York: Longman, 2000. xxviii, 96. ISBN 0-321-07507-2. info
  • LAAKEN, M. van der, R. E. LANKAMP a M. Sharwood SMITH. Writing better English :a multi-purpose model for advanced speakers. 3., herziene druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2001. 82 s. ISBN 90-6283-276-8. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
A workshop course - attendance in seminars is required. Assessment is based on the quality of the students' essays. During the semester, students have to hand in three essays on topics set by the teacher.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=1
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.