BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury k nejstarším dějinám baltického prostoru

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
studenti samostatně čtou zadané tituly a zpracovávají výpisky. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti dostanou soupis titulů beletristických děl a historických pramenů, které se váží k prosemináři a ke kursům starších dějin východních Slovanů a nejstarších dějin baltického prostoru v evropských sousislostech (cf. BA107, BA108, BA109). Jejich úkolem je pak načíst jisté povinné pensum takové literatury (v libovolném jazyce, který je jim dostupný) a zpracovat výpisky podle pokynů.
Osnova
  • Seznam literatury pro samostatnou četbu ke kursu BA110 viz www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou samostudia (samostatné četby), posluchači mohou konsultovat s garantem předmětu.
Informace učitele
Kontakt: Doc. Tomáš Hoskovec Tel. 549 49 7122 e-mail: hoskovec@phil.muni.cz Viz také www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.