BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury k nejstarším dějinám baltického prostoru

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
studenti samostatně čtou zadané tituly a zpracovávají výpisky. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (cvičící)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (cvičící)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti dostanou soupis titulů beletristických děl a historických pramenů, které se váží k prosemináři a ke kursům starších dějin východních Slovanů a nejstarších dějin baltického prostoru v evropských sousislostech (cf. BA107, BA108, BA109). Jejich úkolem je pak načíst jisté povinné pensum takové literatury (v libovolném jazyce, který je jim dostupný) a zpracovat výpisky podle pokynů.
Osnova
 • Nejstarší pramenná základna k Baltskému prostoru. Severský folklor (sámský, finský, estonský aj.) Baltský folklor. Primární historické prameny k Baltskému prostoru. Baltský region v zrcadle středověké západoevropské literatury.
Literatura
 • Anonym: Livlandische Reimchronik. 1290 – 1296
 • Henrikus de Lettis: Chronicon Liuonicum uetus continens res gestus trium primorum episcoporum. 1224 - 1227
 • Život a utrpení sv. Vojtěcha biskupa a mučedníka. Praha 1935
 • Lietuvos statutai (1529, 1566, 1588)
 • Petrus de Dusburgk: Chronicon Terræ Prussiæ.
 • Erben, K.J.: Nestorův letopis ruský. Praha 1940
 • ADAM VON BREMEN. Činy biskupů hamburského kostela : velká kronika evropského Severu. Edited by Libuše Hrabová, Translated by Jana Engelbrechtová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 281 s. ISBN 9788025701676. info
 • THIETMARUS MARSIPOLITANUS. Kronika. Translated by Bořek Neškudla - Jakub Žytek. Vydání první. Praha: Argo, 2008. 342 s. ISBN 9788025700884. info
 • Béowulf. Translated by Jan Čermák. Vyd. 1. Praha: Torst, 2003. 343 s. ISBN 8072151991. info
 • BRUNO Z QUERFURTU. Život svatého Vojtěcha. Edited by Miloslav Vlk, Translated by Marie Kyralová. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 158 s. ISBN 80-7113-185-7. info
Výukové metody
četba pramenných textů
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou samostudia (samostatné četby), posluchači mohou konsultovat s garantem předmětu. Pro absolování je nutné dodat předepsaný soubor protokolů.
Informace učitele
Kontakt: Doc. Tomáš Hoskovec Tel. 549 49 7122 e-mail: hoskovec@phil.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.