FAVBPa19 Bakalářský seminář IV/2

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Dvořáčková (cvičící)
Mgr. Luděk Janda (cvičící)
Mgr. Jakub Kučera (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
Předpoklady
FAVBPa16 Bak. sem. III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 6. semestru studia.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Závěrečný kurs z cyklu čtyř seminářů věnovaných přípravě bakalářské práce. Podrobněji viz: http://www.phil.muni.cz/fav/System.html
Metody hodnocení
Seminář IV/2 je určen k realizaci OBOROVÉ práce a výstupem je její konečná verze - termíny viz Bakalářská práce. Konzultační typ výuky dle individuální domluvy ve stanovených termínech a/nebo v konzultačních hodinách.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti se zapisují dle vypsaných témat a oblastí k jednotlivým učitelům, které o tomto kroku uvědomí e-mailem nejpozději do dvou týdnů od zahájení semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.