FAVBPa19 Bakalářský seminář VI/2

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Trnka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. BcA. Miroslav Vlček (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVBPa16 Bak. sem. V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 6. semestru studia.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Závěrečný kurs z cyklu tří seminářů věnovaných přípravě bakalářské práce. Seminář IV/2 je určen k realizaci OBOROVÉ práce a výstupem je její konečná verze. Podrobně viz http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/bakalarska-prace-manual.
Osnova
  • - konzultace zvoleného tématu - prezentace tématu a dílčích výsledků na semináři - oponentura projektů
Literatura
  • ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40
  • KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha
Metody hodnocení
Konzultační typ výuky dle individuální domluvy ve stanovených termínech a/nebo v konzultačních hodinách.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/bakalarska-prace-manual
Termín odevzdání kompletní pracovní (nesvázané) verze: do 31. října v podzimním semestru, do 31. března v jarním semestru, do 31. května pro prodloužené zkouškové období jarního semestru. Termín odevzdání konečné verze (vložení do archivu závěrečné práce): do 30. listopadu v podzimním semestru, do 30. dubna v jarním semestru, do 30. června pro prodloužené zkouškové období jarního semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.