MED50 Studijní soustředění

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/26. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Garajová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Macura (cvičící)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Raková, Ph.D. (cvičící)
Priv.-Doz. Dr.phil. Stefan Schaffner, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MED50/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Mikulová, K. Petrovićová
MED50/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Mikulová, K. Petrovićová, D. Urbanová
MED50/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Mikulová, A. Pumprová
MED50/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Mutlová, J. Nechutová, D. Urbanová
MED50/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Raková
MED50/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Elmoujahid
MED50/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Garajová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je nabídnout studentům intenzivní výukový kurz mimo prostory univerzity, při němž budou moci zdokonalovat své filologické znalosti a dovednosti skupinovou prací pro dohledem jednotlivých vyučujících Ústavu klasických studií. Tento kurz proběhne 14.-17. 4. 2010 v obci Moravec. Studenti řeckého jazyka budou číst texty Xenofónta a Sofoklea, studenti latinského jazyka vybraná díla Caesara, Sallustia, Cicerona, Livia, Vergilia, Ovidia, Catulla, Plauta, Tacita a básnického souboru Carmina Burana, studenti mediteránních studií se budou zdokonalovat jak ve vybraných románských jazycích, tak i v latině, a zároveň se budou moci seznámit prakticky s nejdůležitějšími díly antické literatury a formou her a diskuzí s historickou realitou Středomoří. Společnou součástí kurzu budou odpolední odborné přednášky vyučujících ÚKS a večerní promítání filmů recipujících antiku.
Osnova
 • Předběžný plán kurzu:
 • První ročník LJ: 18 hodin Caesar, 4 hodiny latinská gramatika.

 • Druhý ročník LJ: 8 hodin Cicero (Tuskulské hovory), 10 hodin Ovidius (Metamorfózy), 4 hodiny Sallustius.

 • Třetí ročník LJ: 12 hodin Livius, 10 hodin Vergilius.

 • Magisterští studenti LJ: 6 hodin Carmina Burana, 6 hodin Tacitus, 4 hodiny římští lyrici, 6 hodin Plautus.

 • Studenti řeckého jazyka: 13 hodin Xenofón, 13 hodin Sofoklés.

 • Mediteránní studia: 8 hodin cvičení a konverzace v románských jazycích, 8 hodin latina: praktická cvičení, 4 hodiny literární čítanka, 2 hodiny historie v praxi.

 • Středa, čtvrtek, sobota odpoledne: odborné přednášky na různá témata, jimiž se zabývají vyučující ÚKS.

 • Středa, čtvrtek, pátek, sobota večer: film a antika (promítání). Pátek odpoledne: odpočinkové putování.
Literatura
  povinná literatura
 • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník : L - Z a. 17. vyd., 1. vyd. ve Státním. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
 • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A-K [Pražák, 1955]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Úvod do studia středověké latiny : učební text a čítanka [Nechutová, 1977]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1977. info
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 790 s. ISBN 8085917874. info
Metody hodnocení
Aktivní účast a splnění úkolů zadaných v průběhu soustředění.
Informace učitele
Pro studenty, kteří se přihlásí, zajišťuje vedoucí ÚKS dr. Radová v této chvíli stipendium, tak aby byla pokryta větší část nákladů spojených s ubytováním. Ubytování je rezervováno ve školicím zařízení České pošty v obci Moravec a jeho součástí bude plnopenze (konkrétní složení stravy nebylo dosud domluveno, ale předpokládám možnost bezmasého stravování, ve výjimečném případě i diety). Prosím všechny z vás, kteří mají nějaké omezení ve stravování, aby tuto skutečnost oznámili emailem: petrovic@mail.muni.cz (zároveň žádám, abyste výjimky ve stravě nárokovali pouze ze zdravotních, či vážných osobních důvodů /např. os. přesvědčení, náboženství/).
Další komentáře
Studijní materiály
Studijní soustředění proběhne v týdnu od 12. do 18. 4. 2010, ve školicím zařízení České pošty, a. s. v obci Moravec.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.