MED50 Studijní soustředění

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/26. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natália Gachallová (cvičící)
Mgr. Dalibor Holan (cvičící)
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Šárka Novotná, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Ševčík (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící)
Mgr. Monika Šinková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MED50/LJ1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/LJ2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/LJ3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/LJMgr: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDSJ1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDSJ2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDSJ3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDFJ1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDFJ2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDFJ3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDIJ1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDIJ2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDIJ3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/MEDMgr: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MED50/KR: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
KRBcA01 Řecká mluvnice I || MED17 Jazykový seminář FJ I || MED23 Jazykový seminář SJ I || MED29 Jazykový seminář IJ I || LJBcA01 Latinská mluvnice I || LJBcZk Bc. státní zkouška || SOUHLAS || MEDBcZk Bc. státní zkouška || MEDMgr05 Novořecký jazykový seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/55, pouze zareg.: 0/55
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je nabídnout studentům intenzivní výukový kurz mimo prostory univerzity, při němž budou moci zdokonalovat své filologické znalosti a dovednosti skupinovou prací pod dohledem jednotlivých vyučujících Ústavu klasických studií.
Osnova
  • Program soustředění bude sestaven a zveřejněn na základě toho, kdo se na soustředění přihlásí. Soustředění proběhne ve dnech 22. - 25. 4. 2014 v Daňkovicích na Českomoravské vysočině.
Literatura
    povinná literatura
  • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník : L - Z a. 17. vyd., 1. vyd. ve Státním. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
  • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A-K [Pražák, 1955]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743. info
    doporučená literatura
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  • NECHUTOVÁ, Jana. Úvod do studia středověké latiny : učební text a čítanka [Nechutová, 1977]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1977. info
  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 790 s. ISBN 8085917874. info
Výukové metody
Četba, rozbor textu, překlad, práce ve skupině, diskuze, gramatická cvičení, přednášky, mluvení.
Metody hodnocení
Aktivní účast a splnění úkolů zadaných v průběhu soustředění.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.