MED50 Studijní soustředění

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/26. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (cvičící)
Mgr. Jitka Čechová (cvičící)
Mgr. Kateřina Dragonová (cvičící)
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dalibor Holan (cvičící)
Mgr. Hana Krištofíková (cvičící)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Adéla Mrázková (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
KRBcA01 Řecká mluvnice I || MED17 Přípravný seminář FJ I || MED23 Přípravný seminář SJ I || MED29 Přípravný seminář IJ I || LJBcA01 Latinská mluvnice I || MED07 Latina MED I || LJMgrA01 Latinská historická mluvnice I || LJMedA01 Úvod do středověké latiny || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 77 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/77, pouze zareg.: 0/77
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je nabídnout studentům intenzivní výukový kurz mimo prostory univerzity, při němž budou moci zdokonalovat své filologické znalosti a dovednosti skupinovou prací pro dohledem jednotlivých vyučujících Ústavu klasických studií. Tento kurz proběhne 4.-10. 4. 2011 v obci Moravec. Studenti řeckého jazyka budou číst texty Xenofónta a Sofoklea, studenti latinského jazyka vybraná díla Caesara, Sallustia, Cicerona, Livia, Vergilia, Ovidia, Catulla, Plauta, Tacita a básnického souboru Carmina Burana, studenti mediteránních studií se budou zdokonalovat jak ve vybraných románských jazycích, tak i v latině, a zároveň se budou moci seznámit prakticky s nejdůležitějšími díly antické literatury a formou her a diskuzí s historickou realitou Středomoří. Společnou součástí kurzu budou odpolední odborné přednášky vyučujících ÚKS a večerní promítání filmů recipujících antiku.
Osnova
 • Předběžný plán kurzu:
 • První ročník LJ: 18 hodin Caesar, 4 hodiny latinská gramatika.

 • Druhý ročník LJ: 8 hodin Cicero (Tuskulské hovory), 10 hodin Ovidius (Metamorfózy), 4 hodiny Sallustius.

 • Třetí ročník LJ: 12 hodin Livius, 10 hodin Vergilius.

 • Magisterští studenti LJ: 6 hodin Carmina Burana, 6 hodin Tacitus, 4 hodiny římští lyrici, 6 hodin Plautus.

 • Studenti řeckého jazyka: 13 hodin Xenofón, 13 hodin Sofoklés.

 • Mediteránní studia: 8 hodin cvičení a konverzace v románských jazycích, 8 hodin latina: praktická cvičení, 4 hodiny literární čítanka, 2 hodiny historie v praxi.

 • Středa, čtvrtek, sobota odpoledne: odborné přednášky na různá témata, jimiž se zabývají vyučující ÚKS.

 • Středa, čtvrtek, pátek, sobota večer: film a antika (promítání). Pátek odpoledne: odpočinkové putování.
Literatura
  povinná literatura
 • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník : L - Z a. 17. vyd., 1. vyd. ve Státním. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
 • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A-K [Pražák, 1955]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Úvod do studia středověké latiny : učební text a čítanka [Nechutová, 1977]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1977. info
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 790 s. ISBN 8085917874. info
Metody hodnocení
Aktivní účast a splnění úkolů zadaných v průběhu soustředění.
Informace učitele
Pro studenty, kteří se přihlásí, zajistí vedoucí ÚKS dr. Loudová stipendium, tak aby byla pokryta větší část nákladů spojených s ubytováním. Ubytování je rezervováno ve školicím zařízení České pošty v obci Moravec a jeho součástí bude plná penze (konkrétní složení stravy nebylo dosud domluveno, ale předpokládám možnost bezmasého stravování, ve výjimečném případě i diety). Prosím všechny z vás, kteří mají nějaké omezení ve stravování, aby tuto skutečnost oznámili emailem: petrovic@mail.muni.cz (zároveň žádám, abyste výjimky ve stravě nárokovali pouze ze zdravotních, či vážných osobních důvodů /např. os. přesvědčení, náboženství/).
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Soustředění proběhne v týdnu 4.-10. 4. 2011.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.