VIKMB22 Praxe a stáže

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
podle počtů kreditů. 6 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Hošková (přednášející)
PhDr. Alexandra Škyříková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VIKMB22/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praxe studenta v partnerské organizaci je uplatnění dosavadních získaných znalostí, a to jak odborných, tak osobnostních. Student je během praxe zapojen do reálného pracovního prostředí organizace, což vede k rozvíjení praktických zkušeností studentů, rozvíjení pracovních návyků, osvojení osobnostních kompetencí (jako např. komunikační dovednosti, time management apod.). Student má během své praxe možnost zmapovat nároky a požadavky budoucí profese a získá tak vlastní zkušenost v přímém kontaktu s potenciálním budoucím zaměstnavatelem.
Osnova
  • Náplň podle typu instituce a počtu hodin, které připadají na praxi/stáž.
Literatura
  • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
  • Průvodce znalostmi a dovednosti evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb :eurosměrnice KIS. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. 51 s. ISBN 80-85851-10-5. info
Výukové metody
instruktáž, odborný dohled.
Metody hodnocení
řízená praxe - ústní či písemné hodnocení kvality práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.