VIKMB22 Praxe a stáže

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/100/0. podle zvolené kreditové hodnoty: počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredity 70 hodin = 4 kredity 100 hodin = 5 kreditů. 5 kr. (od 2 krok 1 kred). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Habermannová (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
PhDr. Alexandra Škyříková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VIKMB22/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat informace a osobní zkušenost s fungováním instituce (knihovna, nezisková organizace, firma)
Osnova
  • Náplň podle typu instituce a počtu hodin, které připadají na praxi/stáž.
Literatura
  • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
  • Průvodce znalostmi a dovednosti evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb :eurosměrnice KIS. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. 51 s. ISBN 80-85851-10-5. info
Výukové metody
Instruktáž,odborný dohled, mentoring, konzultace, workshopy.
Metody hodnocení
řízená praxe - ústní či písemné hodnocení kvality práce
Informace učitele
Praxi mohou absolvovat také kombinovaní studenti. Předpokládá se, že praxe bude prováděna mimo trvalé pracoviště studenta. Studenti mohou využít nabídky praxí na http://jobbox.knihovna.cz nebo si mohou najít praxi v instituci dle svého výběru. V tom případě je nutné výběr konzultovat s Martinem Krčálem (knihovny) nebo Hanou Habermannovou (jiné instituce). Postup, jak si praxi zapisovat: 1) v případě vlastního projektu jej konzultujte s někým z KISKu (ideálně s Petrem Škyříkem, Martinem Krčálem nebo Hankou Habermannovou), vybírat můžete také na Jobboxu 2) zapište si předmět v ISu 3) zaregistrujte si Vaši praxi na stránkách http://jobbox.knihovna.cz/registrace/ (lze registrovat i více praxí z nabídky Jobboxu, v případě většího zájmu o jednu praxi bude realizováno výběrové řízení) 4) udělením výjimky v ISu Vám praxi schvalujeme a můžete jej začít realizovat 5) v případě nabídky z Jobbox Vám po schválení praxe Vás bude kontaktovat garant praxe nebo Vám na něj dáme kontakt Aktuální informace sledujte na jobbox.knihovna.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.