KRMgrSZk Státní závěrečná zkouška magisterská z řeckého jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRSoZk Souborná zkouška || KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Ke státní závěrečné zkoušce se smí přihlásit student, který: složil státní bakalářskou zkoušku; získal předepsané kredity ze všech - povinných i výběrových - kurzů; zvládl penzum povinné četby; obhájil diplomovou práci anebo (v případě, že obhajuje diplomovou práci na jiném oboru) předložil práci oborovou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá. Termíny státních závěrečných zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Osnova
  • Náplň zkoušky:
  • a) důkladná znalost systému řecké mluvnice a vývoje řeckého jazyka;
  • b) důkladná znalost řecké literatury, povšechná orientace v ostatních oborech řecké kultury (zvl. filozofie a výtvarného umění) a v okruhu tzv. reálií (zvl. stát a právo, kult a soukromý život);
  • c)důkladná sčetlost v předpsané četbě povinné pro II. cyklus.
Literatura
  • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. ISBN 8085917696. info
  • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice řeckého jazyka [Niederle, 1974]. 2., fototypické vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 288 s. info
  • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
  • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
  • FÜRST, Kamil. Latinská cvičebnice pro třetí třídu gymnasií a reálných gymnasií. 1. vyd. V Praze: I.L. Kober, 1947. 215 s. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.