KRMgrSZk Státní závěrečná zkouška magisterská z řeckého jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRSoZk Souborná zkouška || KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Ke státní závěrečné zkoušce se smí přihlásit student, který: složil státní bakalářskou zkoušku; získal předepsané kredity ze všech - povinných i výběrových - kurzů; zvládl penzum povinné četby; obhájil diplomovou práci anebo (v případě, že obhajuje diplomovou práci na jiném oboru) předložil práci oborovou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá. Termíny státních závěrečných zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Osnova
  • Náplň zkoušky:
  • a) důkladná znalost systému řecké mluvnice a vývoje řeckého jazyka;
  • b) důkladná znalost řecké literatury, povšechná orientace v ostatních oborech řecké kultury (zvl. filozofie a výtvarného umění) a v okruhu tzv. reálií (zvl. stát a právo, kult a soukromý život);
  • c)důkladná sčetlost v předpsané četbě povinné pro II. cyklus.
Literatura
  • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. ISBN 8085917696. info
  • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice řeckého jazyka [Niederle, 1974]. 2., fototypické vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 288 s. info
  • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
  • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
  • FÜRST, Kamil. Latinská cvičebnice pro třetí třídu gymnasií a reálných gymnasií. 1. vyd. V Praze: I.L. Kober, 1947. 215 s. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.