VIKMB33 Laboratoř vzdělávacích technologií

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 C128
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost a kladný vztah k technologiím.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studen chápe rozdíly mezi jednotlivými koncepty konstrukce dotykových zařízení
Studen chápe rozdíly mezi jednotlivými koncepty operačních systémů a zná principy jejich architektury, bezpečnosti a UX
Student umí užívat zařízení v rámci operačních systému iOS, Android, Windows 8 a Ubuntu na pokročilé uživatelské úrovni
Student umí navrhnout a realizovat implementaci tabletů do výuky a života školy
Student umí tablety užít při lekcích informačního vzdělávání
Student umí doteková zařízení užívat v různých pedagogických paradigmatech
Student je schopný sloužit jako metodická podpora pro další uživatele
Student je schopný sloužit jako základní technická podpora a umí odstranit běžné uživatelské potíže
Student umí využít zařízení pro práci v knihovně
Student umí využít zařízení pro informační kurátorství a připravit pro ně obsah
Student umí vytvořit jednoduchou aplikaci pro základní platformy v Intel SDK
Osnova
 • Tématem výuky budou dotyková zařízení, především pak tablety. Osnova kurzu přibližně kopíruje jednotlivé vzdělávací cíle, ale může být upravena podle aktuálních zájmů a schopností studentů.
 • Základní osnova:
  Tablety, jejich využitelnost a fungování
  Pedagogické teorie
  Architektura OS, rozdíly, uživatelské testování
  Implementace ICT do života školy a knihovny
  Řešení technických problémů
  Digitální informační kurátorství
Literatura
  povinná literatura
 • SIEMENS, George. Duplication theory of educational value. 2011. [cit. 2013-08-23]. Dostupný z WWW: http://www.elearnspace.org/blog/2011/09/15/duplication-theory-of-educational-value/.
 • BRDIČKA, Bořivoj. Dělá z nás Google hlupáky?. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2008, [cit. 2013-08-22]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11771/. ISSN 1802-4785.
 • CLAY, Cynthia. Great webinars: how to create interactive learning that is captivating, informative and fun. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2012, xxii, 185 pages. ISBN 9781118230510.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 104 s. ISBN 9788070439678. info
  doporučená literatura
 • TREION MULLER, Matthew Murdoch. The webinar manifesto. New York: RosettaBooks. ISBN 978-079-5333-552.
 • WEINSTEIN, Stephen. The Multimedia Internet (Information Technology: Transmission, Processing and Storage). Springer, 2005. 386 s. ISBN 0387236813. info
 • GOUDA, Mohamed G. Elements of network protocol design. New York: John Wiley & Sons, 1998. xviii, 506. ISBN 0471197440. info
 • WOLF, Lars Christian. Resource management for distributed multimedia systems. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. x, 145 s. ISBN 0-7923-9748-7. info
Výukové metody
Výuka bude kombinovat teoretické vstupy s řadou praktických ukázek. K výuce bude použito tabletů s různými operačními systémy a konstrukcemi, se kterými budou studenti aktivně pracovat. Většina výuky bude vedena formou seminárních cvičení.
Metody hodnocení
Podmínky:
Povinná aktivní účast (max. 3 absence); kombinovaní účast na 3 přednáškách
Účast na webináři "Tablety ve vzdělávání"
Recenze vybrané aplikace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.