VIKMB33 Laboratoř vzdělávacích technologií

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 9:10–10:45 212
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost a kladný vztah k technologiím.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se bude v tomto semestru věnovat problematice testování a práce s různými LMS. Studenti si vyzkouší různá prostředí a budou navrhovat implementace systémů do různých kurzů či pedagogických situací. Cíle předmětu:
 • Základní povědomí o LMS, jeho struktuře a funkcí
 • Reflexe vztahu LMS a didaktických teorií
 • Reflexe dichotomie LMS a e-learning
 • Zisk základní zkušenosti s testováním LMS
 • Náhled na LMS jako na druh CMS, zkušenost s plněním obsahu
 • Zisk povědomí o designu online kurzu, zkušenost s jeho implementací.
 • Osnova
  • Kurz je rozdělen na dvě části. V první dochází ke kritické systematické reflexi LMS, jeho místa ve vzdělávací procesu dětí i dospělých. V praktické části si studenti vyberou LMS a budou je testovat. Mimo samotného testu si v něm vyzkouší vytvořit prototyp edukační jednotky, který otestují a presentují ostatním.

  • Příklady testovaných systémů:
  • Moodle
  • Google Classroom
  • CG Scholar
  • Edmodo
  • Curatr3
  • Canvas LMS
  • Gee.io
  • Absorblms
  • OpenLearning
  • Coursesites
  • Neolms
  • Sakai
  • OpenEdX
  • Latitudelearning
  • Kentico Cloud
  • Další systémy (nebo například sociální učební sítě či decentralizovaná LMS), si studenti mohou navrhovat sami.
  Literatura
   povinná literatura
  • SIEMENS, George. Duplication theory of educational value. 2011. [cit. 2013-08-23]. Dostupný z WWW: http://www.elearnspace.org/blog/2011/09/15/duplication-theory-of-educational-value/.
  • BRDIČKA, Bořivoj. Dělá z nás Google hlupáky?. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2008, [cit. 2013-08-22]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11771/. ISSN 1802-4785.
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 104 s. ISBN 9788070439678. info
   doporučená literatura
  • WEINSTEIN, Stephen. The Multimedia Internet (Information Technology: Transmission, Processing and Storage). Springer, 2005. 386 s. ISBN 0387236813. info
  • WOLF, Lars Christian. Resource management for distributed multimedia systems. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. x, 145 s. ISBN 0-7923-9748-7. info
   neurčeno
  • ČERNÝ, Michal. Informační systém ve vzdělávání: Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4.
  Výukové metody
  Teoretická diskusní setkání se postupně mění na reflektivní presentační seminář.
  Metody hodnocení
  Povinností je nejméně 80 % aktivní účast, dále pak vytvořený prototyp ve zvoleném LMS a presentace 1-2 LMS na seminář (dle počtu studentů) včetně vyplněné informační karty.
  Informace učitele
  List pro popis LMS

  Přihlašování k tématu

  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.