VIKMB33 Laboratoř vzdělávacích technologií

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 G23
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost a kladný vztah k technologiím.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tématem laboratoře na podzim 2015 bude kolaborace a kooperace. Budeme pracovat s různými technologiemi, které se uplatňují v oblasti podpory a rozvoje spolupráce, jak v oblasti vzdělávání a edukačních technologií, tak také v komerčním sektoru – od aplikací na řízení projektů (Redmine), přes Google Apps, Office 365 a Sharepoint, Edmodo a další až po webináře, IP video telefonii, podporu spolupráce v reálném čase pomocí soudobých počítačových sítí. To vše bude zasazeno do širšího teoretického rámce. Důraz je ale kladen na praktické dovednosti, testování a experimentování.
Osnova
 • Problematika spolupráce v procesu vzdělávání i firemním prostředí
 • Koncepty spolupráce, testování aplikací
 • Analýza a testování jednotlivých nástrojů
 • Moderní síťové prostředky pro spolupráci
 • Zásady využívání kolaborativních a kooperativních prostředí
Literatura
  povinná literatura
 • BRDIČKA, Bořivoj. Dělá z nás Google hlupáky?. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2008, [cit. 2013-08-22]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11771/. ISSN 1802-4785.
 • SIEMENS, George. Duplication theory of educational value. 2011. [cit. 2013-08-23]. Dostupný z WWW: http://www.elearnspace.org/blog/2011/09/15/duplication-theory-of-educational-value/.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 104 s. ISBN 9788070439678. info
  doporučená literatura
 • WEINSTEIN, Stephen. The Multimedia Internet (Information Technology: Transmission, Processing and Storage). Springer, 2005. 386 s. ISBN 0387236813. info
 • GOUDA, Mohamed G. Elements of network protocol design. New York: John Wiley & Sons, 1998. xviii, 506. ISBN 0471197440. info
 • WOLF, Lars Christian. Resource management for distributed multimedia systems. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. x, 145 s. ISBN 0-7923-9748-7. info
  neurčeno
 • SMITH, Heather J., et al. Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 2005, 21.2: 91-101.
 • BEELAND JR, William D. Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help?. 2002.
Výukové metody
Úvodní pedagogické a technologické přednášky budou postupně přecházet v praktická cvičení spočívající ve vyzkoušení vybraných technologií samotnými studenty.
Metody hodnocení
Aktivní účast na semináři, testování nástrojů a esej. Předmět je vhodný (v tomto semestru) pro kombinované studenty, ale předpokládá jejich samostatnou práci nad rámec konzultací a kontaktní výuky. Kombinovaní studenti se mohou účastnit presenční výuky se stejnými podmínkami jako presenční studenti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.