VIKMB33 Laboratoř vzdělávacích technologií

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 9:10–12:30 212
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost a kladný vztah k informačním technologiím.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tématem Laboratoře na jaře 2017 bude využití příslušenství k dotykovým zařízením ve vzdělávání. Po úvodu k mobilním zařízením se zaměříme na práci s příslušenstvím k nim v rámci výukové činnosti. Prakticky si studenti vyzkouší především práci s vzdělávacími aplikacemi a chytrými hodinkami. Důraz bude kladen na zvažování specifik využití vzdělávacích aplikací pomocí tradičního počítače, dotykového zařízení a dotykového zařízení s příslušenstvím. V průběhu semestru si pak studenti zvolí vlastní projekt, jehož výstupem bude odborná publikace (kapitola v knize). Cílem předmětu je, dát studentům základní zkušenost i teoretický rámec práce s příslušenstvím k dotykovým zařízením, aby byly schopni implementace ve vlastní vzdělávací praxi a kritického posouzení.
Osnova
 • 19. 9. Mobilní operační systémy se zaměřením na iOS a Android, technické aspekty fungování mobilních aplikací a možné příslušenství (Michal Černý)
 • 3. 10. Vyhledávání a hodnocení mobilních vzdělávacích aplikací (Pavla Kovářová)
 • 17. 10. Specifika dotykového zařízení a jeho příslušenství při vzdělávání (Michal Černý)
 • 31. 10. Tematicky neomezené výukové aplikace (Pavla Kovářová)
 • 14. 11. Tematicky specifické výukové aplikace (Pavla Kovářová)
 • 28. 11. Gamifikace v mobilním vzdělávání, zkušenosti s chytrými hodinkami se zaměřením na vzdělávání (Michal Černý)
 • 12. 12. Prezentace výstupů předmětu
Literatura
 • SILBERMAN, Melvin L.; BIECH, Elaine. Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips. John Wiley & Sons, 2015.
 • OKAN, Zuhal. Edutainment: is learning at risk? British Journal of Educational Technology [online]. 2003, 34(3), 255-264 [cit. 2016-04-28]. DOI: 10.1111/1467-8535.00325. ISSN 0007-1013. Dostupné z: http://doi.wiley.com/ 10.1111/1467-8535.00325
 • HARVEY, Morgan. Review: Remembering through lifelogging. Pervasive and Mobile Computing [online]. 2015 [cit. 2016-02-06]. DOI: 10.1016/j.pmcj.2015.12.002. ISSN 15741192.
 • KIM, K.J. An acceptance model for smart watches: Implications for the adoption of future wearable technology. Internet Research [online]. 2015, 25(4), 527 - 541 [cit. 2016-02-06]. DOI: 10.1108/IntR-05-2014-0126. ISSN 10662243.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 104 s. ISBN 9788070439678. info
Výukové metody
Předmět je organizovaný do bloků po třech hodinách, majících experimentálně diskusní charakter. Student sám se učí téma reflektovat, přemýšlet o něm a hledat vlastní cesty k implementaci edukačních technologií.
Metody hodnocení
Výstupem z předmětu bude kolektivní monografie věnující se tématu využití dotykových zařízení a jejich příslušenství ve výuce. Student si vybere jedno téma (např. využití Fitbitu pro podporu zdravého životního stylu dospělých osob s lehkou nadváhou). Toto téma student zpracuje do formy kapitoly v monografii (cca 10-15 tisíc znaků včetně mezer a literatury). Studenti si budou moci zapůjčit tablety, chytré hodinky, ale také další příslušenství, aby mohli s danými zařízení získat osobní zkušenost.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018.