FAVMKa040 Diplomový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVMKa030 Dipl. sem. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 4. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečný kurs z cyklu čtyř seminářů věnovaných přípravě magisterské práce. Výstupem je její konečná verze.
Výstupy z učení
V průběhu kursu odevzdá student definitivní verzi magisterské diplomové práce.
Osnova
  • Závěrečná korektura textu magisterské diplomové práce. Doplnění příloh.
Literatura
  • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Známka zhodnotí kvalitu výsledného textu magisterské diplomové práce.
Informace učitele
http://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.