RLMgA003 Mýtus a rituál

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 J.509
Předpoklady
( RLMgA001 Úvod do mgr. religionistiky || NOW ( RLMgA001 Úvod do mgr. religionistiky )) && ! RLA65 Teorie mýtu a rituálu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/35, pouze zareg.: 0/35
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz objasňuje místo a význam teoreticko-metodologického rámování studia mýtu a rituálu. Zaměřuje se na reprezentativní teorie mýtu a rituálu, jejich explanační potenciál, vzájemné vztahy a aktuální přínos pro současnou religionistickou diskusi. Ve výuce je kladen důraz na seminární diskuse založené na individuální domácí četbě a písemných komentářích k zadaným textům.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat znalost hlavních teorií mýtu a rituálu;
 • rozlišit hlavní výkladové trendy v religionistickém traktování mýtu a rituálu;
 • zhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých teoretických přístupů k mýtu a rituálu;
 • aplikovat dané teorie na konkrétní případy z různých náboženství.
 • Osnova
  • Úvod do kurzu (David Zbíral)
  • Základní vymezení mýtu a rituálu (David Zbíral a Dalibor Papoušek)
  • Relace mýtus–rituál a způsoby jejich konceptualizace: W. Robertson Smith a myticko-ritualistická škola (Dalibor Papoušek)
  • Evolucionismus a intelektualismus v interpretaci mytického myšlení: E. B. Tylor, J. G. Frazer, L. Lévy-Bruhl (Dalibor Papoušek)
  • Teorie rituálu v kontextu francouzské sociologické školy: É. Durkheim a jeho následovníci (Iva Doležalová)
  • Mýtus a rituál v hlubinné psychologii: S. Freud, C. G. Jung a jeho žáci (Iva Doležalová)
  • Ontologizace mýtu: M. Eliade (Iva Doležalová)
  • Strukturální analýza mýtu: C. Lévi-Strauss (Dalibor Papoušek)
  • Sémiotika mýtu: U. Eco, R. Barthes (Iva Doležalová)
  • Mýtus a rituál v symbolické antropologii: M. Douglasová, C. Geertz, V. Turner (Iva Doležalová)
  • Kognitivní výzkum rituálu: B. Malinowski a pocit kontroly (Martin Lang)
  • Evoluční výzkum rituálu: R. Rappaport a kooperativní komunikace (Radek Kundt)
  • Závěrečná diskuse (David Zbíral a Dalibor Papoušek)
  Literatura
   doporučená literatura
  • SEGAL, Robert Alan. Stručný úvod do teorie mýtu. Translated by Lucie Valentinová. Vydání první. Praha: ExOriente, 2017. 159 stran. ISBN 9788090521131. info
  • Theorizing rituals : classical topics, theoretical approaches, analytical concepts. Edited by Jens Kreinath - Joannes Augustinus Maria Snoek - Michael Stausberg. Leiden: Brill, 2008. xxvii, 777. ISBN 9789004170773. info
  • Strenski, Ivan. Four Theories of Myth in Twentieth- Century History : Cassirer, Eliade, Levi-Strauss and Malinowski. Iowa City : Univerity of Iowa Press 1987.
  • BELL, Catherine M. Ritual : perspectives and dimensions. New York: Oxford University Press, 1997. xv, 351. ISBN 0195110528. info
  • Mental culture : classical social theory and the cognitive science of religion. Edited by Dimitris Xygalatas - William W. McCorkle. 1st pub. Durham: Acumen, 2013. x, 268. ISBN 9781844656646. info
  Výukové metody
  Přednášky; seminární diskuse; domácí četba; písemné komentáře k zadaným textům.
  Metody hodnocení
  Vstupní předpoklady ústní zkoušky:
 • písemné komentáře k zadaným textům;
 • aktivní účast v seminárních rozpravách.
  Požadavky ústní zkoušky:
 • přehledová znalost hlavních teorií mýtu a rituálu;
 • schopnost kritického zhodnocení hlavních teoretických pojetí mýtu a rituálu;
 • schopnost aplikace daných teorií na konkrétní případy z různých náboženství.
  Celkové hodnocení zahrnuje: semestrální komentáře (160 bodů = 53 %, limit 96 bodů), aktivní účast v seminářích (40 bodů = 14 %, limit 24 bodů), vlastní výkon u ústní zkoušky (100 bodů = 33 %, limit 60 bodů).
 • Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administered in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.